Ny Distriktsstyrelse har valts 2015

Medlemmarna i Vänsterpartiet i Jönköpings län valde 21 februari Mikael Kalin som ny ordförande samt en styrelse med många nya namn. Vi gratulerar den nya styrelsen och önskar dem ett stort lycka till! Vi vill även rikta ett stort tack till de avgående ledamöter som gjort ett stort arbete för ett rättvisare och rödare samhälle.

På hemsidan hittar ni namnen på Verkställande utskottet, ordinarie ledamöter och suppleanter.

Distriktsårskonferens 2015

Välkommen till distriktsårskonferensen!

Vänsterpartiet i Jönköping län håller årskonferens lördagen den 21 februari 2015. Kontakta distriktsexpeditionen angående lokal och tider. Årskonferensen är distriktets högsta beslutande organ och består av ombud från partiföreningarna valda på partiföreningarnas medlemsmöten. Konferensen är öppen för åhörare.

Årskonferensen behandlar distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för det gångna verksamhetsåret samt landstings­gruppens rapport. Vidare beslutar årskonferensen om verksamhetsplan för det kommande året, behandlar inkomna motioner samt väljer distriktsstyrelse, revisorer och valberedning.

bli-medlem-banner