• Hem
  • Distriktsstyrel...
sida

Distriktsstyrelsen

Distriktsstyrelsens uppgift är att på grundval av partiets program och utifrån distriktsårskonferensen beslut utveckla partiets politik i frågor som rör distriktet, leda och utveckla distriktets verksamhet politiskt och organisatoriskt, ansvara för distriktets ekonomi och administration, stödja partiföreningarnas arbete, genomföra distriktsarrangemang och särskilt ansvara för att studiearbete bedrivs.

Distriktsstyrelsen, ordinarie ledamöter

Kim Strand, Nässjö, ordförande (delat ordförandeskap)

073-9358015 [email protected]

Johan Tiger, Jönköping, ordförande (delat ordförandeskap)

070-6740759 [email protected]

Kristoffer Wolke, Jönköping, vice ordförande

Håkan Svensson, Aneby, kassör

Malin Waldemarsson, Jönköping

Emina Dautovic, Värnamo

Thomas Fransson, Vetlanda

Lena Danås, Habo

Cecilia Ragnarsson, Eksjö

Distriktsstyrelsen, suppleanter

Pia Eliasson, Aneby

Sofia Rudmark, Nässjö

Rebecka Johansson, Habo

Moa-Sara Marakatt, Jönköping

Distriktsstyrelsen, arbetsutskott

Kim Strand, Nässjö, ordförande (delat ordförandeskap)

073-9358015 [email protected]

Johan Tiger, Jönköping, ordförande (delat ordförandeskap)

070-6740759 [email protected]

Kristoffer Wolke, Jönköping, vice ordförande

Håkan Svensson, Aneby, kassör

Jan Å Johansson, ombudsman

070-4912877 [email protected]

Distriktsstyrelsen, adjungerade

Jan Å Johansson, ombudsman

070-4912877 [email protected]

Ciczie Weidby, riksdagsledamot och ersättare partistyrelsen

[email protected]

Mikael Ekvall, regionråd

[email protected]

Elisabeth Töre, regionpolitiker

Representant för valberedningen

Representant för revisorerna

Representant för Ung Vänster Jönköpings län

Revisorer

Marianne Ericsson, Nässjö

Wiveka Forell Karlsson, Nässjö

Revisorsuppleanter

Simon Brehmer, Jönköping

Lena Björnholm, Nässjö

Valberedning

Johan Ragnarsson, Eksjö

Stina Gustafson, Nässjö

Anne Falk, Jönköping

Anne Dolk, Vaggeryd

Jessica Nilsson, Vetlanda

Regionråd

Mikael Ekvall

[email protected]

Riksdagsledamot, ersättare partistyrelsen

Ciczie Weidby

[email protected]

Ordförande Ung Vänster Jönköpings län

Gunnar Alveglim

Ombudsman

Jan Å Johansson

070-4912877 [email protected]

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk