• Hem
  • Regionpolitik
sida

Regionpolitik

Region Jönköpings län ansvarar för hälso- och sjukvården och tandvården i länet. Dessa är regionens absolut största uppgifter men regionen svarar också för andra viktiga områden. Det handlar om kollektivtrafik, kultur, utbildning och regional utveckling.

Regionen styrs demokratiskt och val till regionfullmäktige görs vart fjärde år, samtidigt som till riksdagsvalet. Fullmäktige består av 81 ledamöter.

Vänsterpartiets budgetförslag

Vänsterpartiets budgetförslag för 2021 med flerårsplan utgår ifrån principen om alla människors lika värde. I vår budget placeras medborgarnas behov i första rummet. Social bakgrund, klasstillhörighet, ekonomiska förutsättningar, kön eller etnicitet skall inte avgöra människans långsiktiga hälsa. Därför måste offentlig verksamhet alltid sträva efter att förebygga orättvisor så som klassklyftor och diskriminering. Vi motsätter oss vårdlösningar som sätter behovsprincipen ur spel. Vi bidrar till den offentliga välfärden tillsammans efter förmåga och den som har störst behov skall prioriteras i vården. Tillsammans kan vi skapa en offentlig sektor där vårdköer, underbemanning och dåliga löner inte förekommer. En offentlig välfärd där medborgarnas behov tillgodoses och där medarbetarna får möjlighet att växa som människor.

Vänsterpartiet budget och flerårsplan 2021-2023

Budgetpresentation Vänsterpartiet 2021-2023

Budgetförslag från föregående år

Vänsterpartiet budget 2020

Vänsterpartiet budget 2018

Regionpolitiskt program

Regionen skall verka för bra miljö, goda möjligheter till arbete, utbildning och utveckling, bra kommunikationer och ett rikt kulturliv samt ge förutsättningar för god hälsa och ett bra liv. Det får människor att söka sig till länet och det får dem att stanna.

Regionen styrs av representanter valda i allmänna val av länets invånare. Vi presenterar här Vänsterpartiet Jönköpings läns politik för att nå dessa mål.

Regionpolitiskt program 2018

Regionpolitiskt program 2014

Dela den här sidan:

Kopiera länk