Vänsterpartiet Jönköpings län

För allas trygghet i den generella välfärden

I hela Region Jönköpings län arbetar vi för en verksamhet med utgångspunkt utifrån invånarnas behov och jämlikhet. Den tydliga viljeinriktningen är offentlig service och vård av absolut högsta klass, endast det bästa är gott nog åt folket. En hälso-sjukvård utan vinstintressen är grundläggande för likvärdig och kostnadseffektiv vård. Vänsterpartiet vill ta ansvar för Region Jönköpings län. Vi söker samarbete för att förändra och förbättra. Grunden för en hållbar och likvärdig välfärd finns i vår solidaritet gentemot varandra.

En djup förankring i befolkningen skapas genom att verksamheten leds av folkvalda politiker. Inom hela Region Jönköpings län arbetar vi för en väl fungerande verksamhet, som samtidigt ständigt förbättras och förnyas med utgångspunkt i invånarnas behov och delaktighet. Örat måste alltid vila mot rälsen så vi kan vara lyhörda gentemot våra medarbetare. Deras synpunkter och erfarenhet är centrala delar för att Region Jönköpings län skall kunna utvecklas.

Nedmonteringen av den svenska välfärdsstaten påverkar i allra högsta grad även medborgarna i vår region. Därför behöver regionen ett systemskifte och tillsammans behöver vi rusta våra verksamheter för framtiden. Därför föreslår vi förstärkningar inte minst till sjukvården, tandvården, kollektivtrafiken och kulturen. Det är dags för ett skifte och tillsammans kan vi åstadkomma stora framsteg. Tillsammans bygger vi regionen för dagens och framtidens generationer.

Gå med i en växande rörelse!

Bli medlem!

Aktuellt

Engagera dig

Välkommen till Vänsterpartiet Jönköpings län!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?