1:a maj 2017 – Satsa på kortare arbetstid i välfärden

Satsa på kortare arbetstid i välfärden

Sex timmars arbetsdag på massvis av arbetsplatser i välfärden runtom i landet. En sådan satsning föreslår Vänsterpartiet som kommer att lyfta kravet i förhandlingar med regeringen.Inför sitt 1 maj-tal i Göteborg presenterade Jonas Sjöstedt det nya förslaget. Satsningen innebär att staten ska avsätta medel för att genomföra sex timmars arbetsdag på ett arbetsställe i varje kommun och varje landsting i Sverige.

– För många människor präglas dagens arbetsliv av stress och högt tempo. Många med heltidsjobb har svårt att kombinera arbete med föräldraskap, familj och fritid – tiden räcker inte till, säger Jonas Sjöstedt.

Satsningen kan exempelvis ske inom äldreomsorgen, sjukvården, socialtjänsten, barnomsorgen och skolan. Den treåriga satsningen ska vara frivillig för kommuner och landsting. Respektive länsstyrelse ska ta emot ansökningar och sköta administration.

– Det här är ett krav vi med kraft kommer att driva i fortsatta budgetförhandlingar med regeringen, säger Jonas Sjöstedt.

– Det är en logisk fortsättning på de framgångsrika lokala försök som Vänsterpartiet tidigare drivit igenom. Det är ett strategiskt steg för arbetstidsförkortning, snabbt och lätt att få igång. Och med ett så pass storskaligt projekt över hela landet kommer resultaten bli svåra att avfärda. Vi visar dem att det går. Vi startar något som kan spridas som ringar på vatten till fler arbetsplatser. Så flyttar vi fram positionerna. Vi lägger grunden för att fler följer efter, för en generell arbetstidsförkortning för alla. Sex timmars arbetsdag är framtiden. Det är dags för nästa stora social reform, säger Jonas Sjöstedt.

– Vänsterpartiet vill ha en samhällsekonomi som är bra för alla och inte bara några få och kortare arbetstid är ett viktigt steg på den vägen.

Vänsterpartiet föreslår att satsningen ska pågå i tre år och sedan utvärderas. Kostnaden beräknas bli 2,5 miljarder kronor per år.

Nyvalsbild till webben

Den budget som nu har röstats bort av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna, och därför inte kan genomföras innehöll satsningar, som vi i Vänsterpartiet anser är avgörande för att ta de första stegen mot ett mer rättvist och solidariskt samhälle. Vänsterpartiets avtryck i budgeten är stort: bland annat två miljarder extra till äldreomsorgen, 400 miljoner till förlossningsvården, gratis medicin för alla barn, sänkt skatt och höjt bostadstillägg för pensionärer, höjda tak och golv i a-kassan, förbättringar av sjukförsäkringen och investeringar för fler och bättre jobb.

Det är vad som går förlorat för att den politiska högern och Sverigedemokraterna nu väljer att spela spel istället för att ta ansvar för Sverige.

Med denna budget hade Fas 3 äntligen fasats ut och ersatts med möjligheter till studier och jobb med värdiga villkor. Staplandet av visstidsanställningar hade försvunnit och den ekonomiska tryggheten ökat för dem som har oturen att bli arbetslösa.

Den här budgeten innehöll en långsiktig och stabil finansiering till kvinnojourerna, utökat stöd till barnomsorg på obekväm arbetstid, höjd socialbidragsnorm för barn och höjd lägstaersättning i föräldraförsäkringen. Det är viktiga feministiska reformer som nu har stoppats av högern och Sverigedemokraterna.

Vänsterpartiet satte upp två mål inför budgetförhandlingarna: vi ville se reformer för en välfärd att lita på, och vi ville se minskade inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Vi var väldigt glada över att regeringen valde att lyssna på detta och om denna budget hade blivit verklighet så hade det märkts. Vi hade påbörjat resan mot en pålitligare välfärd och ett rättvisare Sverige.

Nu blir det istället nyval. Vänsterpartiet kommer åter att gå till val som garanten för en stark vänsterpolitik. För en välfärd att lita på, för minskade inkomstskillnader mellan kvinnor och män och för en välfärd utan vinstuttag.