• Hem
  • Vi vill ha en f...
artikel

Vi vill ha en fungerande ambulansverksamhet

Det finns mycket att vara orolig för när det gäller hur ambulansverksamheten fungerar i Region Jönköpings län. Målet att nå alla larm vid det som fram tills nyligen benämndes prioritet 1 inom 20 minuter uppfylls inte och sanningen är att det inte ens är särskilt nära. Detta trots att ambulanspersonalen gör en heroisk insats dag som natt.

Personalen på ambulanskliniken arbetar massor med övertid. Den höga andelen övertidstimmar oroar och långsiktigt äventyras den sociala hållbarheten inom verksamheten och därmed också patientsäkerheten. En stor del av de bekymmer som finns går att härleda till bemanningsproblem. Det är helt enkelt för få som arbetar inom regionens ambulansverksamhet.

Regionen borde lyssna till personalens rop på hjälp. Länet förtjänar en socialt hållbar ambulansklinik som har möjlighet att klara av bra utryckningstider.

Grundbemanningen inom ambulansverksamheten i Region Jönköpings län måste alltså öka, det är faktiskt en enkel ekvation. Det är däremot inte alls säkert att det behöver innebära en väsentligt högre verksamhetskostnad. Om grundbemanningen tillåts öka minskar sannolikt också behovet av dyra övertidstimmar.  Det blir dessutom enklare för chefer att planera för medarbetares semester och föräldraledighet. För att inte tala om att det blir enklare att klara av verksamhetsmålen även när någon exempelvis blir långvarigt sjukskriven. Som det ser ut just nu med arbetssituationen så finns det dessutom en stor risk att sjukskrivningarna kan komma att öka. Därför är satsningar på ökad grundbemanning särskilt prioriterade för Vänsterpartiet.

Brister inom ambulanskliniken har också påpekats av fackligt förtroendevalda på flera olika nivåer. Regionen borde lyssna till personalens rop på hjälp. Länet förtjänar en socialt hållbar ambulansklinik som har möjlighet att klara av bra utryckningstider.

Mikael Ekvall (V)

Regionråd i opposition

Dela den här sidan:

Kopiera länk