• Hem
  • Vänstern vill s...
artikel

Vänstern vill satsa på bra vård för alla!  

Vänstern vill satsa på bra vård för alla!  

Alla har rätt till en bra sjukvård, de ska inte bara gälla dem som råkar ha råd med privat vård. Vården ska ges utifrån människors behov, inte plånbok. 

Idag finns stora skillnader i regionen. Det handlar både om var man bor och om klass, kön och ålder. Vården är inte alltid rättvis, därför är frågan om jämlik hälsa och vård så viktig för mig. 

När vinstjakten får styra vården så prioriteras de patienter som är lönsammast att behandla, istället för de som verkligen behöver vården. Jag tycker inte att vinstsyftande företag ska kunna bedriva verksamhet med skattemedel i sjukvården. 

För att få en bättre vård är det avgörande att fler vill arbeta inom vården och att de vill stanna kvar. Därför vill Vänsterpartiet satsa på att förbättra arbetsmiljön inom vården och driva på för kompetensutveckling för personalen. Vi har också föreslagit stora lönesatsningar.  

Vänsterpartiet vill också satsa på mer personal på vårdcentralerna. Vi vill satsa på arbete i socialt utsatta områden för att kunna erbjuda hälsoundersökningar till människor, inte minst kvinnor, som vården har svårt att nå. Det är även viktigt att det i dessa områden finns familjecentraler.  

Elisabeth Töre (V)

ledamot i nämnden för folkhälsa och sjukvård

Dela den här sidan:

Kopiera länk