• Hem
  • Slopa elområden...
artikel

Slopa elområdena och inför Sverigepris nu!

Vänsterpartiet utmanar EU:s konkurrenslagstiftning och vill göra Sverige till ett enda elområde för att få ner de skyhöga priserna för boende i de södra elområdena.
45 öre mer per kilowattimme (E-ON anger att för juli 2022 betalade man 169,54 öre/kwh i elområde 4, i elområde 3 betalade man 124,38 öre/kwh) – så mycket mer måste invånare i Värnamo och Gnosjö kommuner betala under juli månad jämfört med invånare i andra kommuner i Jönköpings län. Det finns exempel på än större prisklyftor mellan elområdena.
Elområdesindelningen får sådana konsekvenser när vi i Värnamo tillhör södra Sveriges elområde 4, medan den allra största delen av Jönköpings län tillhör södra Mellansverige elområde 3 och därmed har fått billigare el.
För att skydda svenska hushåll från ytterligare en vinter med skenande elpriser föreslår Vänsterpartiet ett Sverigepris på el, vilket skulle stabilisera elpriset på i genomsnitt 40 öre per kWh.
Sverige har god tillgång till el och har en stadig överproduktion. Det som skapar de höga elpriserna i Sverige är marginalprissättningen, där den dyrast producerade elen blir prissättande för all el. I och med de skenande elpriserna i Europa skapas incitament för elbolagen att tillverka dyrt framtagen el, och exportera till utlandet. Denna produktion blir då prissättande även för den billiga el som svenska konsumenter använder.
Därför föreslår Vänsterpartiet att den inhemska marknaden separeras från exporten. Därmed får vi ett Sverigepris på el, som prissätts efter den el som produceras för den svenska elmarknaden.
En sådan åtgärd skulle stabilisera det svenska elpriset på i genomsnitt 40 öre per kWh. Exporten skulle inte påverkas, utan skulle kunna fortsätta i samma omfattning och till samma pris som redan sker i dag.
Det vi föreslår är Sverigepriser på el, som ett prisskydd för de svenska hushållen, företag och industri. Svensk industri håller på att ställa om och de är helt beroende av att rimliga prisförutsättningar på el. De enda som tjänar på det nuvarande systemet är elbolagen, som kan ta ut stora övervinster på billig svensk vind- och vattenkraft. Energikrävande företag har liknande förslag som Vänsterpartiet. Vi måste göra något nu – vissa partier pratar om införande av mer kärnkraft. Men det kan ju ta tio år. Det är nu elpriserna måste åtgärdas.
Du är den som måste betala – du kan välja elleverantör så mycket du vill – men till sist står du ändå där med en skyhög elräkning.
Vi utmanar i EU:s konkurrenslagstiftning! Många EU-länder har problem med elpriserna. Spanien och Portugal har fått en särlösning i EU. Det behöver Sverige också – annars fattar vi våra egna beslut i frågan. Sverige har tillåtits förr att stå utanför EU:s regelverk som till exempel 1995 när EU-domstolen godkände Systembolagets monopol och 2003 när vi i Sverige röstade nej till att ingå i euron. Nu är det dags igen – vi vill att Sverige ska vara ett enda elområde!

Dela den här sidan:

Kopiera länk