• Hem
  • Släckte du lamp...
artikel

Släckte du lampan under Earth hour i lördags?

Det finns ett ännu bättre sätt att göra en insats för miljön och påverka miljöpolitiken i hela världen. I juni 2009 har du en unik möjlighet att rösta tillsammans med 375 miljoner andra väljare i EU.

 Du kan välja en representant till världens enda direktvalda gränsöverskridande och flerspråkiga parlament och EU:s enda direktvalda institution.

De största miljöpolitiska utmaningarna i dag är klimatförändringen, förlusten av biologisk mångfald, föroreningar, sättet att utnyttja naturresurserna och den stora avfallsproduktionen. Din representant i Europaparlamentet kan ta itu med dessa problem genom att se till att EU fastställer strängare miljönormer och stöttar nya arbetsmetoder och renare teknik.

Europaparlamentskandidaterna från Nässjö

Catrine Norrgård (FP)
Alexander Lowejko (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk