• Hem
  • Regionen gör mi...
artikel

Regionen gör miljardöverskott – nödvändiga satsningar i vården uteblir

Regionen gör miljardöverskott för tredje året i rad – nödvändiga satsningar i vården uteblir och skattepengarna läggs på hög! 

 

Region Jönköpings län gör för tredje året i rad ett miljardöverskott, något som Vänsterpartiet tydligt kritiserat. Men även innan de senaste miljardåren har det varit vanligt med hundratals miljoner i överskott. Att Vänsterpartiet i Region Jönköpings län med Mikael Ekvall i spetsen är kritiska till miljardöverskotten har varit allmänt känt under en längre tid. Vi har därför träffat Vänsterpartiets regionråd i Region Jönköpings län, Mikael Ekvall.   

Hur ser du på hanteringen av regionens stora överskott? 

– Skattemedel ska i första hand användas till det ändamål de är avsedda för. I regionens fall handlar det exempelvis om satsningar inom vård, kollektivtrafik och kultur. Det är inte meningen att en region skall vara vinstdrivande och producera överskott.  

Det verkar som att det går ganska bra för regionen, det byggs ny infrastruktur och sjukhusen fungerar. Varför är det dåligt att ackumulera så mycket pengar i kassan? 

– Det finns många brister och stora behov ombesörja, inte minst inom vårdsektorn. De senaste sju åren har hundratals vårdplatser försvunnit. Vänsterpartiet har som enda parti röstat nej till samtliga av dessa nedskärningar. De styrande partierna med Kristerdemokraterna, Bevara akutsjukhusen och Socialdemokraterna i spetsen har inte gjort något för att återställa vårdplatser.   

Är inte de flesta partier i Sverige överens om att det behövs fler vårdplatser? 

– Jo, det är flera partier som pratar om det på den nationella arenan. Men själva sitter de ute i regionerna och sackar vårdplatser på löpande band. Det är faktiskt ett riktigt hyckleri.   

Regionen ansvarar för många olika delar av vården, såsom vårdcentraler, ambulanser, och tandvård. Hur fungerar verksamheten inom dessa områden? 

– Primärvården är väldigt viktig och kommer att behöva växa. Men redan idag är primärvården är underfinansierad. Så det är viktigt att skjuta till resurser. Vi ser också stora behov vid akutmottagningarna och inom ambulanskliniken. För att inte tala om de långa köerna till både Folktandvården och Barn- och ungdomspsykiatrin. Tillgängligheten måste bli mycket bättre. 

Under flera år har vi tyngts av en pandemi. Detta har också påverkat vården i hög utsträckning. Har regionen hanterat pandemin på ett bra sätt? 

– Först och främst så har grundförutsättningarna varit för dåliga. Vi hade behövt alla de vårdplatser som skurits bort de senaste åren. Det samma gäller med beredskaps- och lagerhållningsfrågor. Men jag vill understryka att vårdpersonalen har gjort enorma insatser under pandemin. Vi vill ju generellt att vårdarbetare ska ha bra betalt men under pandemin ville vi även kompensera dem med extra ersättningar.  

Vad gör Vänsterpartiet åt alla dessa problem? 

– Vi befinner oss i opposition, så just nu får vi inte bestämma så mycket, så fungerar demokratin. Men vi ligger på och har föreslagit vårdsatsningar på omkring en halv miljard mer än de styrande partierna i de senaste budgetförslagen. Vi visar att vi har ett alternativ, det tror jag i sig är viktigt. Vi märker också att vårt tjat och idoga arbete spiller över på andra partier ibland och då kan vi få igenom något indirekt.   

Regionen styrs av en stor koalition med 6 partier: S, C, KD, L, MP och även enfrågepartiet Bevara akutsjukhusen. Med en så bred koalition, skulle man inte kunna förvänta sig en stor enighet för att genomföra stora satsningar inom vården? 

– Jo, det hade man ju hoppats på. Jag var faktiskt en av dem som öppet berättade att jag var glad över att Bevara akutsjukhusen kom in i regionfullmäktige. Men jag kan ju konstatera att de inte utfört några stordåd utan allt är sig ganska så likt. Det är bara Vänsterpartiet som har budgeterat för de rejäla vårdsatsningar som behövs. 

Många är rädda för att ökade satsningar på vården skulle innebära högre skatt. Behöver regionskatten höjas för att finansiera er budget?  

– Nej, vi finansierar våra satsningar med den nuvarande skattesatsen. Men Vänsterpartiet är ett skattesänkarparti lika lite som vi är ett skattehöjarparti. För oss är det människors behov som styr. Så låt oss först och främst se till att vården har de resurser som krävs för att klara av medborgarnas behov. Låt oss också se till att personalen har god arbetsmiljö, schyssta löner och tillräckligt många kollegor. Blir det sedan pengar över så kan vi diskutera skattesatser. Regionen ska självklart inte ta ut mer skatt än nödvändigt och regionskatten är inte heller ett särskilt bra fördelningsverktyg. Det finns andra skatter som är bättre för det ändamålet. 

Du pratar mycket om vården men det händer ju en del stora saker även inom andra områden. När det gäller exempelvis kollektivtrafiken så produceras just nu transport- och infrastrukturplaner. I de förslagen saknas ju investeringar för en del vägar och järnvägar, hur vill du prioritering kring kollektivtrafiken och dess infrastruktur?   

– Jo, det stämmer att jag gärna pratar om vården. Men kollektivtrafiken ligger mig också varmt om hjärtat. För oss i Vänsterpartiet är det självklart att de nuvarande tågförbindelserna i länet skall vara kvar. Även de tågsträckor som är interregionala. Det betyder att sträckorna behöver rustas upp och elektrifieras så vi kan skippa dieselloken.  

Två exempel på nedläggningshotade järnvägar som vi vill värna är Värnamo – Smålandsstenar – Halmstad och Vetlanda – Nässjö. Dessa vill vi istället rusta upp. Det är järnvägar som går igenom stora delar av länets landsbygd och håller den samman. Att investera i järnvägarna är även ett bra sätt att utveckla och satsa på vår landsbygd. 

En del framhåller ju att det är dyrt att åka kollektivt och att tillförlitligheten brister, delar du den bilden? 

– Ja, det är alldeles för dyrt att åka kollektivt. Vi behöver sänka biljettpriser och målet för oss är såklart nolltaxa. Det är en mycket aktuell fråga idag när bränslepriserna är så dyra och när allt fler människor vill åka kollektivt till arbete och skola. Dessutom tror vi att det blir både billigare och enklare om vi kan driva trafiken i egen regi. Till exempel, det haveriet som har hänt med biljettsystemet som kostade regionen många miljoner hade kunnat undvikas. Kaoset inom kollektivtrafiken måste få ett slut.  

Mikael Ekvall (V)

Regionråd i opposition

Text: Joao Figueiredo

Dela den här sidan:

Kopiera länk