• Hem
  • Pressmeddelande...
artikel

Pressmeddelande om valsamarbete för ökat valdeltagande

Ett unikt samarbete har tagit form inför valet till Europaparlamentet den 7:e juni i år. Catrine Norrgård 31 år, jurist är folkpartiets representant och Alexander Lowejko 28 år, statsvetare representerar vänsterpartiet. De väljer att samarbeta för att uppmana människor att gå och rösta och hoppas på en konstruktiv valrörelse de kommande månaderna innan valet.

 

Både Catrine och Alexander brinner för demokratifrågor och vill därför se ett högre valdeltagande i Europaparlamentsvalet jämfört med tidigare val. Även om deras grundinställning till EU skiljer sig kraftigt så ser de hellre ett samarbete som bygger på samtal och information än ett intensivt debatterande. ”Folk är trötta på att höra två politiker som argumenterar och debatterar sakfrågor. Vi är väl medvetna om att vi inte kan omvända varandra, det viktiga är att vi når ut med vad vi tycker och sen får folk själva avgöra vem de ska rösta på” säger Catrine Norrgård.  

De båda kandidaterna har mer än sitt brinnande politiska engagemang gemensamt. Båda har tidigare erfarenhet av att arbeta i Europaparlamentet som politiska sekreterare. ”Det är självklart en fördel att vi båda känner till hur EU fungerar i praktiken.” menar Alexander Lowejko. De båda kandidaterna är också förhållandevis unga De flesta kandidater till EU parlamentet är äldre och fokuserar på andra frågor eller har en annan förståelse än man har om man är yngre ”det är viktigt med representanter från alla åldersgrupper om man ska representera hela folket.” säger Alexander Lowejko och skickar med en vädjan till yngre röstberättigade att utnyttja sin röst.  

De båda kandidaterna har en hel del gemensamma åsikter som de kommer att lägga fokus på vid gemensamma val arrangemang. Miljöfrågor, Jämstäldhetsfrågor och HBT-frågor är gemensamma nämnare liksom ifrågasättandet av övervakningssamhället som lagar som FRA och IPRED bidrar till att skapa. Men framförallt har deras gemensamma valarbete sin grund i deras starka tro på demokrati. Demokrati ska fungera oavsett parti- eller blockgränser.  
 

Dela den här sidan:

Kopiera länk