• Hem
  • Nu gäller det a...
artikel

Nu gäller det att försvara vården

När pandemin var ett faktum blev det kristallklart hur pressad svensk sjukvård är. Sjukvårdspersonalen som slet hårt för att rädda liv blev hjältar och fick applåder för sina storartade insatser – men sedan hände ingenting. ­Istället fortsätter larmen komma om personal som inte hinner äta lunch och om ­patienter som missats i vården. För att vända situationen måste vi stoppa marknadsvården och vinstuttagen.

År av nedskärningar och marknadsexperiment inom sjukvården har orsakat den kris vi befinner oss i. En kris som innebär en så stressig ­arbetsmiljö att många valt att ­lämna vårdyrket, vilket lett till svårigheter att bemanna, ett stort beroende av hyrpersonal och att regioner tvingas hålla behövliga vårdplatser stängda. I slutändan drabbas patienter av långa operations­köer och svårig­heter att få en tid på vårdcentralen.

De borgerliga partiernas ­lösning är mer marknadstänk förklätt till valfrihet. De drev igenom obligatoriskt vårdval i primärvården (vårdcentralerna) som tvingar alla regioner att marknads­utsätta primärvården. ­Speciellt i storstadsområdena har även ­specialistsjukvården utsatts för detta marknadsexperiment. ­Socialdemokraterna har inte agerat för att stoppa marknadens intåg i det offentliga.

Resultatet är att ­vinstdrivande aktiebolag kan välja att ­öppna nya vårdcentraler där det är mest lönsamt medan regionerna ansvarar för att ­säkerställa resten av primärvårdsbehovet, ofta till en högre kostnad. Nätläkarbolag som marknadsför sig med att behandla enklare åkommor gratis, men samtidigt fakturerar regionerna, har vuxit och i den privatiserade specialist­vården går försäkringspatienter före i kön. Parallellt med detta tecknar allt fler svenskar en privat sjukförsäkring vilket tyvärr måste ses som att antalet som inte litar på den offentliga sjukvården ökar.

Trots de problem marknads­vården skapar fortsätter borgarnas mantra om marknaden som en ­mirakelkur. Mer marknad ­kommer inte lösa krisen utan bara förvärra den, leda till att skattepengar försvinner i privata fickor och försvåra för en enhetlig planering av sjukvården. Marknads­vården måste avskaffas för att regionerna ska ges bästa förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag.

För att möta behoven måste sjukvården istället ges rätt resurser. Det behövs stora tillskott för att möjliggöra nödvändiga satsningar på personalen, lyckas hålla vårdplatser öppna och på riktigt skapa en vård tillgänglig efter behov. Förutsättningarna för regionerna i Sverige är idag mycket olika, regioner som redan har bland de högsta skatterna har ofta en äldre befolkning och större generella ohälsotal medan de med lägre skatter har en yngre mer välmående befolkning. Därför behövs ett statligt omtag kring grundfinansieringen av sjukvården som kompenserar för detta och tillför rätt resurser.

Om problemen vi radat upp inte löses kommer svensk sjukvård fortsätta att försämras. Risken är stor att vi får se ytterligare ökning av antalet försäkringspatienter och att det system vi alla tar för givet börjar ifrågasättas. I slutändan måste alla fråga sig om vi vill ha en offentligt finansierad sjukvård för alla.

Det vill vi, vi är ­vänsterpartister som strävar efter ett jämlikt samhälle där alla har tillgång till en god sjukvård. Än är det inte försent, med en röd vänstermajoritet i både riksdag och regioner så ändras spelplanen. Patienter och personal sätts först. Vi tar striden för vården.

Karin Rågsjö (V)

Sjukvårdspolitisk talesperson

Emil Broberg (V)

Gruppledare Region Östergötland 

Nina Orefjärd (V)

Gruppledare  Region Västernorrland 

Lena Granath (V)

Regionrådskandidat Region Kalmar län

Eva-Britt Svensson (V)

Gruppledare Region Kronoberg 

Neil Ormerod (V)

Regionråd Region Uppsala 

Sara Svensson (V)

Regionråd Region Skåne 

Mikael Ekvall (V)

Regionråd Region Jönköping län

 

Publicerad i DAGENS ETC 14/12.

Dela den här sidan:

Kopiera länk