• Hem
  • Fler vårdplatse...
artikel

Fler vårdplatser möjliga – men då behövs Vänsterpartiet

JönköpingsPosten Debatt 25 augusti 2022

Enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) råder akut brist på disponibla vårdplatser. Vårdplatsbristen pekas samtidigt ut som ett av de allra största hoten mot patientsäkerheten.

Vänsterpartiet menar att det är helt nödvändigt att skapa fler vårdplatser och att det dessutom är fullt möjligt att göra så. Men för att lyckas med uppgiften måste regionen och därmed den politiska ledningen vara beredda att fullständigt lägga om sin personalpolitik.

Regionen har mycket stora rekryteringsbehov. Det handlar om tusentals medarbetare från flera olika professioner som behöver rekryteras för att stärka upp sjukvården, det gäller både i den specialiserade vården och i primärvården.

Men vem står i kö för att arbeta tolvtimmarspass i undermåliga lokaler eller till ett arbete där få ens orkar stå ut ett helt arbetsliv? Vem vill i längden arbeta på ett sjukhus där patienterna kastas ut nästan lika fort som de kommit in? Varför ska man arbeta som exempelvis biomedicinsk analytiker eller undersköterska när lönen närmast är ett hån?

Svaret är enkelt. De som är beredda att arbeta i hälso- och sjukvården under rådande premisser är för få, det kommer helt enkelt inte att gå. Därför måste premisserna ändras och då krävs en omläggning av personalpolitiken.

Vi anser att en arbetstidsförkortning med bibehållen lön är helt nödvändig för att de som arbetar i vården ska orka ett helt arbetsliv.

Grundbemanningen behöver höjas rejält. För att lyckas med det ser vi flera nyckelfaktorer. Det handlar bland annat om lön, arbetstider, utbildningstjänster och arbetsmiljö. Vi ser att regionen behöver göra stora lönesatsningar samtidigt som det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver förbättras. Vittnesmålen om dålig arbetsmiljö har avlöst varandra de senaste åren och den trenden kan bara brytas genom ett förbättrat arbetsmiljöarbete och mer ändamålsenliga lokaler.

Vi anser att en arbetstidsförkortning med bibehållen lön är helt nödvändig för att de som arbetar i vården ska orka ett helt arbetsliv. Alternativet till arbetstidsförkortning är att fortsätta i samma spår som i dag, som de andra partierna vill, men det blir både bli dyrare och mindre effektivt.

Alternativet till arbetstidsförkortning innebär nämligen skenande kostnader för hyrbemanning, vårdköer, mer byråkrati, mindre kontinuitet, mer övertid, fler sjukskrivningar, kompetensunderskott och lägre patientsäkerhet.

Antalet specialiserings- och utbildningstjänster måste bli öka och omfatta fler professioner så som exempelvis undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter med flera. Möjligheten till kompetensutveckling är en viktig del i omställningen mot en framgångsrik personalpolitik.

Vänsterpartiet har visat att vi är det enda trovärdiga alternativet till nedskärningar i den här regionen. Vi har också förslagen för en hållbar och långsiktigt personalpolitik.

Tillsammans kan vi skapa en offentlig sektor där vårdköer, underbemanning och dåliga löner är ett minne blott. En offentlig välfärd där medborgarnas behov av service tillgodoses och där medarbetarna får möjlighet att växa. Men då behövs Vänsterpartiet.

Mikael Ekvall (V)

Regionråd i opposition och listetta för V i regionvalet

Dela den här sidan:

Kopiera länk