• Hem
  • Kongressombudsr...
artikel

Kongressombudsröstning och kandidatlista

Kamrater!

Nomineringar från enskilda och partiföreningar är nu klara. Det är dags att välja ombud till Vänsterpartiets Valårskongress i Stockholm den 4 – 6 februari 2022. Fyra ombud ska väljas från distriktet Jönköpings län. Alla medlemmar i distriktet får möjlighet att vara med och
rösta. Valberedningen har gjort ett balanserat förslag som tar hänsyn till både lämplighet, en bra blandning av erfarna och nya kongressdeltagare, att hela regionen ska
representeras och att hälften eller fler ska vara kvinnor. Vi uppmuntrar dem som åker till kongressen att de informerar partiföreningar om de beslut som tagits och annat som är av
intresse. Presentation av alla kandidater finns här längre ner på sidan.

Så här röstar du:
1. Du har fått ett frankerat och adresserat kuvert som snarast skall skickas iväg med giltig valsedel. Endast valsedlar i bifogat svarskuvert med Vänsterpartiets stämpel är giltigt. Ditt svarskuvert skall vara skickat och poststämplat den 15 november.
2. På båda listorna finns valberedningens förslag överst och sedan övriga kandidater enligt de understrukna rubrikerna.
3. Läs igenom de båda listorna och bestäm dig för högst fyra personer på respektive lista som du vill rösta på.
4. Stryk sedan alla kandidaterna du inte röstar på. Högst fyra namn skall återstå på varje lista. Du kan dock ha färre än fyra namn kvar. Har du fler namn kvar än fyra ogiltigförklaras valsedeln.
5. Är du nöjd med valberedningens förslag stryker du ett streck över alla namn som står under rubriken övriga kandidater på varje lista.

Exempel: Vill du rösta på tre kandidater från valberedningens förslag och en fjärde från övriga kandidater så stryker du en kandidat från de fyra översta och stryker dem du inte röstar på av övriga kandidater så en blir kvar. Sammanlagt fyra röster = fyra ostrukna namn.

Vid frågor kontakta vår ombudsman Jan Å Johansson på telefonnummer 0704-912877 eller
e-post [email protected].

Frågor till valberedningen ställs till:
[email protected].

 

Kandidatlista valårskongress 2022

 

Julia Löf, 28 år, Jönköping
Jag vill driva på för att Vänsterpartiet ska ta en radikal riktning i klimat- och miljöfrågor utan att gå kapitalets ärenden. Det är bra att storföretagen ställer om, men det kan inte vara det enda vi gör om vi ska ha en chans att ställa om samhället. Vänsterpartiet måste våga kritisera tillväxt och överdriven konsumtion. Jag vill driva frågor om jämlika livsvillkor oavsett var man bor i landet och att alla får
leva sina liv fria från förtryck och våld. Vänsterpartiet bör arbeta för en generös migrationspolitik och upprätta asylrätten.

Kim Strand, 38 år, Nässjö
I förslaget till Valplattform från partistyrelsen tycker jag att vi behöver lyfta in i avsnittet våld i nära relation att vi ska jobba för en lagstiftning där barn inte ska tvingas ha umgänge med föräldern som är förövare. I avsnittet om kriminalitet: vi behöver lägga mer resurser på förebyggande arbete så att unga har möjligheten att välja en annan väg. Vi behöver fler än professionella för att klara detta arbete. Vi i vänsterpartiet måste visa vägen med goda idéer, engagemang och solidaritet till arbetet med att ge unga en bättre framtid. Vi behöver ha ett starkt fokus på att Vänsterpartiets ord går att lita på. Fighten vi vann om marknadshyror visar att vi är ett kraftfullt parti som står för vårt ord. Politiker i vänsterpartiet går att lita på.

Kristoffer Wolke, 45 år, Jönköping
Frågor som jag brinner lite mer för är skolan, arbetsmarknad, integration, facklig-politisk samverkan och vår nödvändiga gröna klimatomställning. Där vill jag se att partiet fortsätter utvecklas och att dessa frågor har en framträdande plats i vår politik.

Anna-Karin Ranemo, 63 år, Gnosjö
Klimatfrågan med inriktning på jämlikhet, biologisk mångfald, skogen, HBTQ-personers rätt till en jämlik vård, Våld i nära relationer, förskolan.

Johan Ragnarsson,  57 år, Eksjö
Otroligt många frågor är av högsta vikt. Klassiska vänsterfrågor men de har också redan många duktiga förkämpar. Personligen tänker jag att miljö och klimatfrågorna är viktiga och där vi samtidigt måste kunna utmana idén om tillväxt utan att förlora siktet på jämlikhet, klass och rätten till arbete. Klimatfrågan måste också knytas till landsbygdsfrågorna där också den nyliberala marknadsidén har slagit sönder välfärden å det grövsta. Att vrida det politiska narrativet tillbaka till att handla om politik och inte plakatord, som ”kriminalitet”, ”invandring” och ”hårdare tag” m fl är också viktigt att lyfta.

Alexandra Lann, 26 år, Jönköping
Jag vill se att Vänsterpartiet är mer inkluderande i våra interna och externa dokument. Att inkludera personer med könsidentiteten icke-binär. I övrigt har jag ett starkt engagemang för frågor som rör djurens rätt, klimatet, feminism, arbetstrygghet och kultur.

João Figueiredo, 37 år, Värnamo
Jag bevaka frågor som rör miljö, klimatet och omställning till ett fossilfritt samhälle – med landsbygdsperspektiv, som så ofta saknas i debatten och besluten. Vi har kunskapen och tekniken, det fattas bara den politiska viljan. Jag vill också bevaka frågor som rör ekonomisk jämlikhet. Som så kallad ”Millennial” (född på 80-talet) tillhör jag den generation som är den första som statistiskt sett har fått det sämre än generationerna innan mig. Sist men inte minst vill jag bevaka frågor som rör barn- och äldreomsorg och LSS, framförallt LSS som ofta glöms bort i politiska utspel.

Pia Eliasson, 61 år, Aneby
Dom frågorna som jag anser kommer att vara dom absolut viktigaste i nästa valrörelse och tongivande är att jämna ut den sociala orättvisan skillnaden mellan arbete och kapital även miljöarbetet ligger mig varmt om hjärtat kanske låter klyschigt men det är vad jag tycker.

Mikael Nilsson, 51 år, Vetlanda
Är numera förtidspensionär eller som man nu kallar det uppbär sjukersättning. Tidigare arbetat inom industrin fackligt aktiv förtroendevald inom dåvarande Metall både på klubbnivå och avdelningsnivå. Mina frågor är arbetsmarknadspolitiken i synnerhet då för medmänniskor med funktionsvariationer. Diskriminering mobbning. Det statliga företaget Samhall är en fråga som jag drivit opinionsmässigt sedan 2007 då det var som mest intensivt, Utvecklingen inom samhall är utslagning för de människor
som företaget är tillför denna fråga är viktig för mig. Staten måste ta sitt ägaransvar här och se över riktlinjerna för företaget. Frågan jämlikheten i samhället måste förbättras. De är mina frågor.

Johan Tiger, 37 år, Jönköping
Representation från länet i partistyrelse och andra poster. Kultur, aktivitet och bildning, ungas framtidstro, att vi har ett samhälle där alla kan bidra och göra skillnad, ett brett och pragmatiskt vänsterparti där många känner sig hemma.

Pontus Pfeiffer, 39 år, Jönköping
Jag skulle vilja driva miljö- och klimatfrågorna på kongressen. För mig är klimatet den helt avgörande
politiska frågan för vår planets framtid och kommande generationers livsvillkor. För mig ska hållbarhet genomsyra hela vårt partis politik både ekologisk och social hållbarhet. Frågor som ligger mig varmt om hjärtat är fossilfria kommunikationer/transporter, giftfria miljöer och rätten till rent vatten.

Willy Neumann, 80 år, Jönköping
På kongressen vill jag driva den viktiga Vättern-frågan. Vättern är en vattentäkt för 300-400 tusen människor som hotas av ej fungerande reningsverk, PFAS, samt Försvarsmakten agerande med skjutningar i vattentäkten från land och luften. Enligt värdlandsavtalet deltar även NATO flyg. Därtill hot från utländska gruvbolag med etablering i ett Natura 2000 område vid Vättern som pådrivs av Bryssel då vi är medlemsland i EU. Vänsterpartiet måste driva frågan i regeringen om att göra Vätten med omgivning till Särskilt Riksintresse som skydd för hoten, såsom Vättern-Vänstern driver frågan runt sjön.

Emina Dautovic, 50 år, Värnamo
Frågor som jag vill driva är sjukvård och omsorg, psykisk ohälsa bland barn, skolan och våld mot kvinnor och barn

Kristina Gustafsson, Nässjö Saknar beskrivning

Sanja Tafra, Jönköping Saknar beskrivning

Elizabeth Orellana Bravo, Vaggeryd Saknar beskrivning

Daniel Lundberg, Jönköping Saknar beskrivning

Dela den här sidan:

Kopiera länk