Ny motion från Vänsterpartiet i Mullsjö!

Stoppa Barnfattigdomen i Mullsjö kommun!

Barnfattigdom har alltid funnits i alla decennier, men det är nu man på riktigt allvar och kraft börja ifrågasätta barnfattigdomen – är det verkligen godtagbart i ett samhälle i Sverige år 2013?

De styrande i landet har alltid ansett att det är föräldrarnas sociala situation som ska prägla barnens uppväxt. Denna situation sätter käppar i hjulet för barnens framtida hälsa, deras utbildning men framförallt deras rätt till ett socialt liv.

Sverige år 2013 är ett välutvecklat välfärdsland – detta borde göra att vi ska kunna ge alla barn de bästa förutsättningarna till ett socialt liv med god hälsa – oavsett om föräldrarna är arbetslösa, sjukskrivna, ofrivilligt anställda på deltid, har låg lön eller ha otrygganställningar, så som timanställning. Den krassa verkligenheten är att många av låglöneyrkerna är kvinnodominerade yrken – men för att bekämpa  barnfattigdomen så krävs det åtgärder från alla håll.

Kommunen har ett stort ansvar när det gäller barnen så man bör se över skolans möjligheter att ha helt avgiftsfria skolresor och att man undersöker möjligheterna till en avgiftsfri eller inkomstbaserad avgift inom musikskolan – för kulturen bör vara tillgänglig för alla!

Kommunen kan även via försörjningsstödet godkänna att internet, mobilabonnemang och kultur är utgifter som är acceptabla om man har barn i skolåldern – med tanke på den internetbaserade värld vi idag lever i, så är detta en viktig bit i barns vardag.

Vi i Vänsterpartiet ser orättvisan och vill bekämpa barnfattigdomen – detta kan kommunen göra genom insatser på två områden, dels som sin roll som arbetsgivare och dels i sin roll som huvudman för den kommunala verksamheten.

Med stöd från oavstående text yrkar vi på

  • Att Göra en översyn av anställningsformer, deltidsarbete, löneläge för framförallt de kvinnodominerade yrken bland kommunens anställda
  • Att Se över avgifter inom skola och musikskola
  • Att Se över det ekonomiska stödet som utbetalas via socialtjänsten gällande barnfamiljer med barn i skolåldern.
  • Att upprätta en handlingsplan, med konkreta åtgärder, för att minska barnfattigdomen i Mullsjö kommun.

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Tom Edoff                                                                     Mikael Johansson

________________                                                       ________________

Om bostadsbristen!

Om bostadsbrisen!

 

Det råder stor bostadsbrist i landet, 135 kommuner enligt boverket, detta är inte acceptabelt på långa vägar och vi måste ha en ny färdriktning i politiken för att bygga bort bostadsbristen.

Regeringen har som ambition att man ska kunna ta vilket jobb som helst, vart som helst i landet, det vill säga att bor du i Mullsjö som exempel och får ett arbete i Gislaved så ska du ta detta – är det rimligt? Kanske, om det skulle funnits någon bostad att flytta till.

 

I samma veva tar regeringen och riksdagen bort de stöd som fanns för att underlätta byggandet av hyresrätter. Det fanns ränteavdrag och inversteringsstöd – detta vill vi återinföra. För att bygga billiga, bra och miljövänliga lägenheter – med god standard och som är rubusta behövs detta stödet. Vi behöver en politik som slår fast i att bostäder är bland det viktigaste för att ett samhälle ska fungera och leva.

Utan bostäder som räcker till, så står snart näringslivet och människor stilla. Man kan inte flytta hemifrån eller få det där jobbet man ville ha – pågrund av det finns inga lägenheter. Man kan inte flytta till den där staden som jag ville bo i, för det finns inga lägenheter. Man kan inte bli helt självständig, för det finns inga lägenheter.

 

ROT-avdraget är annars en fiffig lösning på att energieffektivisera och bygga nytt – varför innefattar det inte även hyreslägenheter? Du måste äga din bostad idag för att få ut ett ROT-avdrag. Men varför gör man inte så att man, i början för att stimulera bostadsbygget, införa ett ROT-avdrag för energieffektiviseringar, för ny produktion och behövliga renoveringar även för hyresrätter – då har vi löst en stor bit av de kostnader som bostadsbolagen har idag.

Vilket gör att dessa pengar kan läggas på att bygga bostäder istället – som gör kommunerna attraktiva och växer i befolkning!

Vi behöver en politik för samhällsutveckling, för solidaritet och för rättvisa – vi behöver vänsterpolitik i helt enkelt!

 

Bostadsbristen löser sig inte genom att man lättare ska kunna hyra ut och tjäna pengar på sin bostadsrätt. Vi behöver nyproduktion, vi behöver samhällsansvar och vi behöver hyresrätter. Våra förslag är en bit på vägen, det löser inte allting – men det ger en framtidstro och hopp om att morgondagen kan vara än mycket ljusare.

 

Tom Edoff

Vänsterpartiet