Ny motion från Vänsterpartiet i Mullsjö!

Stoppa Barnfattigdomen i Mullsjö kommun!

Barnfattigdom har alltid funnits i alla decennier, men det är nu man på riktigt allvar och kraft börja ifrågasätta barnfattigdomen – är det verkligen godtagbart i ett samhälle i Sverige år 2013?

De styrande i landet har alltid ansett att det är föräldrarnas sociala situation som ska prägla barnens uppväxt. Denna situation sätter käppar i hjulet för barnens framtida hälsa, deras utbildning men framförallt deras rätt till ett socialt liv.

Sverige år 2013 är ett välutvecklat välfärdsland – detta borde göra att vi ska kunna ge alla barn de bästa förutsättningarna till ett socialt liv med god hälsa – oavsett om föräldrarna är arbetslösa, sjukskrivna, ofrivilligt anställda på deltid, har låg lön eller ha otrygganställningar, så som timanställning. Den krassa verkligenheten är att många av låglöneyrkerna är kvinnodominerade yrken – men för att bekämpa  barnfattigdomen så krävs det åtgärder från alla håll.

Kommunen har ett stort ansvar när det gäller barnen så man bör se över skolans möjligheter att ha helt avgiftsfria skolresor och att man undersöker möjligheterna till en avgiftsfri eller inkomstbaserad avgift inom musikskolan – för kulturen bör vara tillgänglig för alla!

Kommunen kan även via försörjningsstödet godkänna att internet, mobilabonnemang och kultur är utgifter som är acceptabla om man har barn i skolåldern – med tanke på den internetbaserade värld vi idag lever i, så är detta en viktig bit i barns vardag.

Vi i Vänsterpartiet ser orättvisan och vill bekämpa barnfattigdomen – detta kan kommunen göra genom insatser på två områden, dels som sin roll som arbetsgivare och dels i sin roll som huvudman för den kommunala verksamheten.

Med stöd från oavstående text yrkar vi på

  • Att Göra en översyn av anställningsformer, deltidsarbete, löneläge för framförallt de kvinnodominerade yrken bland kommunens anställda
  • Att Se över avgifter inom skola och musikskola
  • Att Se över det ekonomiska stödet som utbetalas via socialtjänsten gällande barnfamiljer med barn i skolåldern.
  • Att upprätta en handlingsplan, med konkreta åtgärder, för att minska barnfattigdomen i Mullsjö kommun.

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Tom Edoff                                                                     Mikael Johansson

________________                                                       ________________

Om bostadsbristen!

Om bostadsbrisen!

 

Det råder stor bostadsbrist i landet, 135 kommuner enligt boverket, detta är inte acceptabelt på långa vägar och vi måste ha en ny färdriktning i politiken för att bygga bort bostadsbristen.

Regeringen har som ambition att man ska kunna ta vilket jobb som helst, vart som helst i landet, det vill säga att bor du i Mullsjö som exempel och får ett arbete i Gislaved så ska du ta detta – är det rimligt? Kanske, om det skulle funnits någon bostad att flytta till.

 

I samma veva tar regeringen och riksdagen bort de stöd som fanns för att underlätta byggandet av hyresrätter. Det fanns ränteavdrag och inversteringsstöd – detta vill vi återinföra. För att bygga billiga, bra och miljövänliga lägenheter – med god standard och som är rubusta behövs detta stödet. Vi behöver en politik som slår fast i att bostäder är bland det viktigaste för att ett samhälle ska fungera och leva.

Utan bostäder som räcker till, så står snart näringslivet och människor stilla. Man kan inte flytta hemifrån eller få det där jobbet man ville ha – pågrund av det finns inga lägenheter. Man kan inte flytta till den där staden som jag ville bo i, för det finns inga lägenheter. Man kan inte bli helt självständig, för det finns inga lägenheter.

 

ROT-avdraget är annars en fiffig lösning på att energieffektivisera och bygga nytt – varför innefattar det inte även hyreslägenheter? Du måste äga din bostad idag för att få ut ett ROT-avdrag. Men varför gör man inte så att man, i början för att stimulera bostadsbygget, införa ett ROT-avdrag för energieffektiviseringar, för ny produktion och behövliga renoveringar även för hyresrätter – då har vi löst en stor bit av de kostnader som bostadsbolagen har idag.

Vilket gör att dessa pengar kan läggas på att bygga bostäder istället – som gör kommunerna attraktiva och växer i befolkning!

Vi behöver en politik för samhällsutveckling, för solidaritet och för rättvisa – vi behöver vänsterpolitik i helt enkelt!

 

Bostadsbristen löser sig inte genom att man lättare ska kunna hyra ut och tjäna pengar på sin bostadsrätt. Vi behöver nyproduktion, vi behöver samhällsansvar och vi behöver hyresrätter. Våra förslag är en bit på vägen, det löser inte allting – men det ger en framtidstro och hopp om att morgondagen kan vara än mycket ljusare.

 

Tom Edoff

Vänsterpartiet

Vart tar Vägen vägen för socialdemokratin ?

Under Landstingets fullmäktigemöte förra veckan, där 2013 års budget debatterades, lade Vänsterpartiet fram ett rött och radikalt budgetförslag med konkreta åtgärder för hur vi på landstingsnivån kan skydda människor som ekonomiskt drabbats av borgarnas ”arbetslinje” och höjningar av olika högkostnadsskydd inom vården. Vänsterpartiets budget finansieras genom en höjning av landstingsskatten på 20 öre. Trots denna höjning skulle Landstinget i Jönköping även fortsättningsvis vara ett av de Landsting i landet som har den lägsta skatten. Den föreslagna höjningen motsvarar en ökad utgift på 45 kronor i månaden, en halv pizza för en genomsnittlig inkomsttagare, men betydligt mindre än så för sjuka, arbetslösa och låginkomsttagare. Med hjälp av denna blygsamma höjning kan Vänsterpartiet skapa ett samlat högkostnadskydd för de allra sjukaste, generellt sett en grupp med svag ekonomi. Men också utöka den fria tandvården för unga upp till 25 år, återställa sjukreseförmånen så att alla i länet kan få vård på lika villkor. Vidare kan vi satsa på fria besök hos distriktssköterskan och fri sjukvård upp till 25 år. Dessutom satsningar inom psykiatrin och äldrevården, samt på skapandet av fler arbeten i landstinget för funktionsnedsatta.

Alla våra förslag är väl finansierade och ansvarsfulla vilket också blev omvittnat på fullmäktige av Landstingsstyrelsens (M)-märkte ordförande. Det var därför med stor förvåning vi lyssnade på Socialdemokraterna genom Anna-Carin Magnusson i fullmäktige. En helt ny Socialdemokratisk politik tycks ha sett ljuset, för här säger Magnusson ”att (S) skulle kunnat stött Vänsterpartiets satsning på fri folktandvård om det inte varit för att det är låginkomsttagarna som drabbas vid en skattehöjning”. Här tycks komma nya häpnadsväckande bud från en socialdemokrati som alltid tidigare sett skatten som en möjlighet att ”ta från de rika och ge till de fattiga”. Tanken har ju varit att samhällets skatteinkomster skall fördelas så att just de svagaste grupperna går med plus i sista änden. Allt för att vi vill bygga ett samhälle utan djupa klyftor och orättvisor. Den omvända politiken är och har alltid varit skattesänkningar eller olika privata försäkringslösningar, vilket alltid gynnat de redan besuttna.

Om detta är de ”Nya Socialdemokraterna” så blir man förskräckt! De tycks här ideologiskt landa i famnen på Moderaterna! De förslag som (S) kom med till budgetmötet var dessutom inte finansierade med ‘dagens pengar’ utan byggde på att ta av pensionsavsättningar som lagts undan av Landstinget till kommande pensionsutbetalningar.

 

För de medborgare som ännu vill värna om en rättvis vård på lika villkor, genom att vi solidariskt tar ansvar, finns bara ett alternativ i Landstinget i Jönköpings län – Vänsterpartiet.

 

Inga Jonasson, gruppledare

Vänsterpartiets Landstingsgrupp

Zonindelningen är orättvis!

Zonindelningen är orättvis!

 

Vänsterpartiet i Mullsjö har idagarna lagt en motion om det orättvisa zonsystemet.

I Mullsjö kommun finns det två stora tätorter, det ena är Mullsjö och den andra är Sandhem. Dessa delas av i zonsystemet som Jönköpings länstrafik har idag – vilket gör att det blir dyrare att pendla från Sandhem till Jönköping än Mullsjö till Jönköping – vilket vi tycker är orimligt.

 

Zonsystemet generellt sätt är väldigt missgynnande och till viss del väldigt ologiskt – om man tittar på zonkartan – vem har bestämt att just dessa zoner ska råda? Varför finns de så många zoner och framförallt hur kom zonkartan till?

Vänsterpartiet har i landstinget lagt motioner om just kollektivtrafiken, att man ska införa gratis kollektivtrafik, så kallad nolltaxa för pensionärer och ungdomar i ett första steg, för vi anser att kollektivtrafiken är till för alla. Vi vill att fler ska åka kollektivt detta för att det påverkar många faktorer i samhället positivt – så som miljöpåverkan och trafiksäkerheten.

 

Man ska kunna välja att åka kollektivt utan att förlora på det, det ska vara billigare att åka kollektivt än att ta bilen!

 

Systemet är även byggt så att man ska tjäna så mycket pengar som möjligt på den som reser kollektivt, man borde ha ett system som bygger på att så många som möjligt vill åka kollektivt – detta gör man genom att hålla ner priserna och gör det enkelt för människor att välja kollektiva lösningar.

 

Vänsterpartiet i Mullsjö slår fast att zonindelningen är missgynnande för kommunerna och vill i ett första steg att man ska göra zonindelningarna till där kommungränserna går för att skapa en rättvisa och att man ska känna att vart man än bor i kommunen, så är det samma zon.

 

Tom Edoff

Ordförande Vänsterpartiet i Mullsjö