• Hem
  • Tillsammans byg...
artikel

Tillsammans bygger vi sjukvården stark

Sjukvårdssverige är inte längre det internationella föredöme som det en gång i tiden var. De senaste decennierna har människors behov fått stå tillbaka till förmån för marknadsvårdens frammarsch. Giriga krav på avkastning och vinstmaximering har ersatt kraven på likvärdig vård utefter behov.
Miljardärerna blir fler och fler samtidigt som vårdköerna ringlar sig allt längre. Välfärdssverige kan inte längre leva på gamla meriter, det är dags att bygga ett jämlikt samhälle inte minst för hälsans skull.
Under pandemin har svensk sjukvård utsatts för stora prövningar. Sprickorna i fasaden har blivit blottlagda på ett nästan smärtsamt sätt. Behoven av att investera i svensk sjukvård har aldrig varit större, detta är för oss vänsterpartister helt uppenbart.
Men det är inte viruset som stukat svensk vård och omsorg. Det är faktiskt politiska beslut som har föranlett nedmonteringen av välfärdssverige.
Borgerligheten och socialdemokratin har turats om att experimentera med sjukvårdssverige och tillsammans har de ansvaret för det totala misslyckandet som kommit att kallas ”marknadsvården”.
Det är deras fel att svensk sjukvård inte var redo att möta pandemin och det är deras fel att vårdpersonalen har fått utstå helt orimliga prövningar.
På 90-talet fanns det över tusen intensivvårdsplatser i Sverige, år 2020 när pandemin tog fart hade vi knappt hälften. Detta samtidigt som befolkningen ökat med nästan två miljoner. Sverige har nu näst lägst antal IVA-platser per invånare i hela Europa.
Men nedskärningspolitikerna, som ytterst även är marknadsvårdens främsta beskyddare, finns också här på hemmaplan.
De senaste två mandatperioderna har de berövat länsinvånarna på hundratals vårdplatser och bara Vänsterpartiet har försökt rädda vårdplatserna och stoppa nedskärningarna.
Vi har som mål en jämlik hälso- och sjukvård på lika villkor. Vi vill stoppa marknadsvården och istället prioritera invånarnas behov. Tillsammans kan vi bygga sjukvården stark.
Vänsterpartiet behövs för att vi faktiskt vill något annat än de andra partierna.
  • Vi vill investera i fler vårdplatser på våra sjukhus. Länets tre akutsjukhus ska utvecklas och stärkas.
  • Vi vill markant förbättra villkoren för all vårdpersonal. Det ska löna sig att arbeta inom sjukvården.
  • Vi vill stärka den underfinansierade primärvården.
  • Vi vill skapa bättre förutsättningar för barn- och unga och tidigt möta och behandla psykisk ohälsa.
Sjukvård och trygghet är två av väljarnas högst prioriterade områden. Det bådar gott för Vänsterpartiet i stundande val eftersom vi har den politik som har bäst förutsättningar att bygga sjukvården stark och öka människors trygghet.
  • Trygghet är nämligen en fungerande ambulanssjukvård som hinner fram i tid när du behöver det som mest.
  • Trygghet är också en patientsäker vård utan långa köer.
  • Trygghet är en fungerande akutsjukvård med rätt förutsättningar.
Människors trygghet är politikens ansvar. Vänsterpartiet är beredda att axla det ansvaret.
För allas trygghet i den generella välfärden, allas välfärd.

Dela den här sidan:

Kopiera länk