• Hem
  • Säkra arbetsvil...
artikel

Säkra arbetsvillkoren för svenskt ambulansflyg

DEBATT. Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) är en nationell organisation som ägs och finansieras av Sveriges 21 regioner. Verksamheten är under uppbyggnad och driftstart är planerad till hösten. KSA kommer att utföra flygambulanstransporter åt regionerna. Region Jönköpings län är delägare i bolaget och har därmed också ett ansvar för arbetsvillkoren. Vår region är dessutom representerad i bolagsstyrelsen.

I november kom beskedet att piloter och tekniker skall upphandlas men att övrig personal ska anställas av förbundet. I praktiken innebär beskedet att piloter och tekniker kommer att vara anställda av ett eller flera bemanningsföretag. Det finns en betydande risk för att detta kommer att drabba deras arbetsvillkor på ett negativt sätt. Att förlita sig på bemanningsföretag i en så volatil bransch innebär dessutom en stor risk vid eventuella konkurser. Flygsäkerheten kan också bli lidande vid en lösning där piloter och tekniker inte direktanställs av förbundet.

Kritik mot agerandet har lyfts fram av bland annat Svensk Pilotförening (SPF). De menar att sättet som KSA agerar på riskerar att leda till säkerhetsbrister och dessutom till sämre verksamhet. Den mångåriga och samlade erfarenhet som finns hos ambulansflygpiloter i Sverige kan gå förlorad enligt SPF. Upphandlingen som pågår nu är felkonstruerad och leder sannolikt till att vinnande bolag enbart kan konkurrera med lägre löne- och pensionsvillkor. Bemanningsföretag för piloter har än så längre i princip uteslutande handlat om brevlådeföretag som förmedlat piloter till flygbolagen.

SPF har uppmanat styrelsen i KSA att avbryta upphandlingen av enbart pilottjänster och vill istället att de återgår till att upphandla en flygoperatör där särskilda krav ställs på direktanställda piloter.

Vänsterpartiet menar att direktanställda piloter och tekniker är rätt lösning. Det kan ske på flera sätt, antingen anställs de inom det egna bolaget eller genom att en flygoperatör med egna piloter upphandlas. Vänsterpartiet föredrar det första alternativet.

KSA belyser att de har moderna ambulansflygplan med specialanpassad medicinsk inredning i kabinen. Flygplanen möjliggör transporter av upp till tre liggande patienter med plats för fyra sittande passagerare. Det är jättebra att KSA har ordnat moderna och bra flygplan, men de verkar inte vara lika intresserade av att vara en modern arbetsgivare. En modern arbetsgivare tar ansvar för de som utför arbete åt bolaget och ser till att de har trygga anställningar och goda arbetsvillkor.

Vänsterpartiet har lämnat in en interpellation i ärendet till regionfullmäktige. I interpellationen undrar vi huruvida bemanningsbolag med oklara löne- och arbetsvillkor verkligen skall vara den väg som Sveriges regioner väljer när framtidens flygambulansverksamhet byggs upp. Vi undrar också om Region Jönköpings län, som faktiskt sitter i styrelsen för bolaget, kommer att driva på för direktanställd personal med schyssta villkor.

Att KSA överväger att förlita sig på bemanningsföretag i en så viktigt verksamhet som ambulansflyg är både olämpligt och oacceptabelt.

Mikael Ekvall (V)

Regionråd i Region Jönköpings län

Dela den här sidan:

Kopiera länk