person

Willy Neumann

Jönköping

Ledamot i nämnden för transport, infrastruktur och miljö
Ersättare i regionfullmäktige

Willy Neumann

Jag är pensionär, men yrkesutbildad inom byggnads och VVS och har haft ansvar för olika projekt. Jag har även arbetat inom handel, import/export samt marknadsföring. Mitt politiska engagemang är att medverkat i olika sammanhang för ett solidariskt samhälle. Ett samhälle där vi alla ska ha goda förutsättningar i livet. Jag arbetar även aktivt för att skydda Vättern från gruvverksamhet och Försvarsmaktens agerande i vår vattentäkt inom Vättern-Vänstern.