person

Bengt-Ove Eriksson

Smålandsstenar

Ledamot i regionfullmäktige
Ersättare i nämnden för folkhälsa och sjukvård
Ersättare i länsrådet för funktionsnedsättningar

Kontakt