• Hem
  • Munhälsa får in...
artikel

Munhälsa får inte tillåtas vara en grym klassmarkör

DEBATT. Årets fattigaste månad, det är januari allmänt känt som. Många i avlånga Sverige har föga utrymme för hastigt uppkomna utgifter. Vare sig det handlar om skyhöga elpriser eller de ständigt aktuella tandläkarnotorna. Akta särskilt tänderna och se upp med vad du tuggar i dig – för tandvård är oerhört dyrt idag.

Tandvården ska vara tillgänglig, jämlik och ingen ska behöva dra sig för att söka tandvård på grund av sin ekonomiska situation. De grundläggande principerna som gäller inom sjukvården – behovsprincipen, människovärdesprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen – måste också införas inom tandvården för ett mer jämlikt, resurseffektivt och förutsägbart system.

Behovsprincipen måste genomföras fullt ut. Alla som behöver tandvård ska också få tandvård och då måste den precis som sjukvården vara skattefinansierad och ha fasta och låga patientavgifter. Munhälsan behöver jämställas med övrig fysisk och psykisk hälsa, tänderna ska vara en del av kroppen som en klok människa en gång sa. Slutmålet måste vara att tandvården och sjukvården ska vila på samma goda grund.

Förlåt oss vissa tvivel – Socialdemokraterna har ju trots allt redan haft några år på sig.

Under 2021 skrev flera socialdemokratiska politiker om nödvändigheten av en tandvårdsreform. I ”S-nytt i Region Jönköpings län” skrev en S-regionpolitiker och tre S-riksdagsledamöter från länet att alla ska ha råd att gå till tandläkaren. Men var det bara valfläsk och tomt prat eller har Socialdemokraterna tänkt sig en tandvårdsreform just i vår region? Eller vet de att finansminister Mikael Damberg kommer att initiera en sådan reform betald genom statsbudgeten? Förlåt oss vissa tvivel – S har ju trots allt redan haft några år på sig.

Tandvårdsutredningen (SOU 2021:8) som presenterades av en före detta socialdemokratisk riksdagsledamot var ju tyvärr heller inte särskilt imponerande. I alla fall inte om målet verkligen är att alla ska få råd med tandvård.

Låt det bli tydligt för väljarna i valrörelsen vilka partier som vill att tandvården ska ingå i ett slags högkostnadsskydd, och vilka partier som i stället vill att var och en får ta hand om sin tandhälsa själv bäst den kan.

Den enskildes betalningsförmåga ska inte vara avgörande.

Det finns ett nyspråksbegrepp som ibland benämns ”Rättvis ojämlikhet” utifrån att borgerliga krafter (även högersinnade socialdemokrater) vill sänka skatterna och omvandla allt till vinstdrivande verksamhet där vissa lyckligt lottade kan skapa sig privata förmögenheter. Det gäller såväl tandvård, sjukvård, skola och omsorg. Vem som har råd att nyttja dessa verksamheter och betala för sig avgörs helt av betalningsförmågan hos var och en. Rättvist? Nja. Är det ett sådant samhälle vi vill ha? Nej.

Vänsterpartiet är tydligt med att vi vill se ett högkostnadsskydd för en jämlik och god tandhälsa. Den enskildes betalningsförmåga ska inte vara avgörande. Vi har låtit ta fram en rapport baserad på aktuellt kunskapsläge och vittnesmål från tandvårdspersonal och i den rapporten föreslås en rad åtgärder; stora som små för en bättre tandhälsa för alla som bor i Region Jönköpings län.

Vilka partier ställer egentligen upp på en rättvis tandvård där munhälsan inte förblir en klassmarkör, och vilka partier vill i stället att plånboken skall avgöra människans munhälsa?

 

Mikael Ekvall (V)

Regionråd i opposition i Region Jönköpings län

Elisabeth Töre (V)

Nämnden för folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län

JönköpingsPosten 17 januari 2022 

 

Läs också Vänsterpartiet Jönköpings läns tandvårdsrapport En tandvård för alla – oavsett plånbokens storlek

En_tandvård_för_alla_20211108

Dela den här sidan:

Kopiera länk