• Hem
  • Matjättarna och...
artikel

Matjättarna och konkurrensen i Sverige

Replik till Värnamo Nyheters ledarsida 16 mars angående vad de ”illröda” partierna vill göra för att tygla matpriserna.
Vänsterpartiet har krävt att regeringen kallar till sig matjättarna och får till en överenskommelse om att aktivt hålla tillbaka priserna. Högerregeringen svarade först att det inte behövdes. Budskapet till svenska folket var att det bara är att bita ihop. Nu har dock regeringen backat något och det blir ett möte med matjättarna.
Vi har sedan länge haft problem i Sverige med att matjättarna satt konkurrensen ur spel och gör övervinster. Konkurrensverket har konstaterat om dagligvaruhandeln att ”det är en koncentrerad marknad med få aktörer, en så kallad oligopolmarknad”. Ica ensamt kontrollerar mer än halva marknaden. Även grossistledet är koncentrerad till ett fåtal företag – Ica, Coop och Axfood (Willys/Hemköp) dominerar helt och har 90 procent av marknaden. Under eurodebatten 2003 påstods det att avskaffandet av kronan skulle leda till sänkta matpriser, men det stämmer givetvis inte – det är det långvariga problemet med avsaknad av konkurrens som håller uppe matpriserna i Sverige.
Det borde vara uppenbart för alla att den svenska matmarknaden inte fungerar. Den driver nu dessutom på inflationen som i sin tur driver upp räntan. Det ökar bördan för hushållen och skadar Sveriges ekonomi. Den bristande konkurrensen och de historiskt höga vinstnivåerna är ett direkt hot mot Sveriges ekonomi idag.
Norska lågpriskedjan Kiwi frös priserna på mat. Det sänkte inflationen som helhet i Norge i februari, när konkurrenterna tvingades följa efter. Får vi se något motsvarande i Sverige?
Men det kanske är att ”mixtra med marknadsmekanismerna”, vilket VN:s ledarsida är emot – de tror på sänkta skatter och höjt försörjningsstöd. Då kan matjättarna fortsätta ta in sina höga vinster. Nu kovänder högerregeringen och kallar till sig matjättarna. Kommer det att komma ut något av det?
Högerregeringen har ju grundsynen att marknaden kan reglera sig själv. Vi vill se en skriftlig överenskommelse mellan regeringen och matjättarna om att de aktivt ska hålla tillbaka priserna. Det ska tydligt framgå att det är inriktat på baslivsmedel som är nödvändiga för alla familjer. De politiska krafterna i Sverige måste slå näven i bordet – matmarknaden har misslyckats i årtionden att åstadkomma en sund konkurrens.
Ciczie Weidby,
Riksdagsledamot (V)
Mikael Ekvall,
Regionråd (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk