Vänsterpartiets regiongrupp i Jönköpings län

Region Jönköpings län ansvarar för Hälso- och sjukvården och Folktandvården i länet. Dessa är regionens absolut största uppgifter men regionen svarar också för andra viktiga områden. Det handlar om Länstrafik, Kulturverksamhet och utbildning. Folkhögskolor som Sörängens- och Värnamo folkhögskolor är landstingsdrivna. Regionen är också engagerade i forskning, turism och regionalutveckling.

Regionen styrs demokratiskt och val till regionfullmäktige görs vart fjärde år, samtidigt som till riksdagsvalet. Fullmäktige består av 81 ledamöter.

Vill du komma i kontakt med vår regiongrupp gör du det lättast genom att maila gruppledare Mikael Ekvall på adressen [email protected]