• Hem
  • Inga fler milja...
artikel

Inga fler miljardöverskott – välfärden först!

Region Jönköpings län gör för tredje året i rad ett miljardöverskott, något som Vänsterpartiet är kritiska till. Men även innan de tre miljardåren har det varit kutym med hundratals miljoner i överskott. Vår kritik grundar sig i att vi anser att skattemedel ska används till det ändamål de är avsedda för. Regionen skall inte ruva på sin skatt likt en gammal drake från sagornas värld.

Regionen skall inte ruva på sin skatt likt en gammal drake från sagornas värld.

Det finns många brister och stora behov ombesörja, inte minst inom vårdsektorn. De senaste sju åren har hundratals vårdplatser försvunnit. Vänsterpartiet har som enda parti röstat nej till samtliga av dessa nedskärningar. Idag är de flesta partier på nationell nivå överens om att Sverige behöver fler vårdplatser. Samtidigt har de själva varit experter på att dra ned på vårdplatser här hemma i regionen, det är faktiskt ganska ohederligt. Vi behöver fler vårdplatser och det är dags för ett återställningspaket.

Vi behöver fler vårdplatser och det är dags för ett återställningspaket.

Sanningen är ju att det finns stora behov som pengarna borde användas till. Primärvården är underfinansierad och vi ser även stora behov vid länets akutmottagningar och inom ambulanskliniken. För att inte tala om de långa köerna till både Folktandvården och Barn- och ungdomspsykiatrin. Det finns med andra ord en anledning till att Vänsterpartiet i de senaste budgetförslagen förslagit vårdsatsningar på omkring en halv miljard mer än de styrande partierna.

Vänsterpartiet vet att det finns många arbetsplatser i Region Jönköpings län där personalen ropar efter fler kollegor och mer resurser. Vi vet också att svaret som de oftast får är att det inte finns några pengar och att budget skall hållas. Det är därför helt förståeligt att dessa ord allt som oftast klingar falskt i personalens öron. För visst finns pengarna, det handlar bara om regionens beslutsfattare måste vilja och våga använda pengarna på rätt sätt.

För visst finns pengarna, det handlar bara om regionens beslutsfattare måste vilja och våga använda pengarna på rätt sätt.

För oss är det uppenbart att regionen behöver en ny sjukvårdspolitisk ledning. Det nuvarande styret med Socialdemokraterna, Bevara akutsjukhusen och Kristdemokraterna i spetsen har misslyckats. De ekonomiska förutsättningarna har funnits där under hela mandatperioden men ändå har de låtit bli att ombesörja behoven och vägrat lyssna på personalen.

Mikael Ekvall (V)

Regionråd i opposition

Dela den här sidan:

Kopiera länk