• Hem
  • Bättre arbetsvi...
artikel

Bättre arbetsvillkor i sjukvården en förutsättning

Region Jönköpings län behöver ett systemskifte för socialt hållbara arbetsplatser, en omläggning av personalpolitiken är helt nödvändig. En del i det skiftet är arbetstidsförkortning och breda lönesatsningar.

Det krävs nytänkande insatser för att personer som i dag arbetar i sjukvården ska vilja stanna kvar. Hållbar personalpolitik är också en förutsättning för att fler ska söka sig till sjukvården för att arbeta i framtiden. Kompetensflykt måste helt enkelt motas i grind.

Vänsterpartiet är ett nytänkande parti och har under flera år föreslagit betydande satsningar på sjukvården. De andra partierna i regionen har däremot varit rätt nöjda med att i stället lägga miljardöverskotten på hög. När regionstyret år efter år presenterar miljardöverskott så har man misslyckats med kärnuppdraget, så är det bara.

Vänsterpartiet prioriterar lönesatsningar, personalinflytande, arbetstidsförkortning och utbildningsinsatser. Tycker man att det är dåliga förslag så kan de ju för all del föreslå att sänka skatten istället. Men att bara lägga miljarderna på hög såsom den politiska ledningen har gjort de senaste åren, det är inte ansvarsfullt.

Behoven är stora och det är nödvändigt att investera i en socialt hållbar sjukvård. Det måste löna sig att arbeta brukar ju högern proklamera, men allt som oftast gäller det så klart inte de som arbetar i välfärden. Det är så urbota fel, självklart skall det löna sig att arbeta även i sjukvården och det gäller alla yrkeskategorier. Många yrkesgrupper i regionen har rent ut sagt usla löner. Det handlar exempelvis om tandsköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och biomedicinska analytiker.

För Vänsterpartiet är vårdpersonalen värdefull, utan er stannar helt enkelt Sverige.

Lägg där till ett tiotal yrkesgrupper ytterligare så förstår man rätt snabbt att stora och breda lönesatsningar är en viktig komponent i att erbjuda ett arbetsliv där de som gör jobbet känner sig värdefulla. För Vänsterpartiet är vårdpersonalen värdefull, utan er stannar helt enkelt Sverige.

Utöver lönesatsningar föreslår Vänsterpartiet en arbetstidsförkortning och vi vill börja där det är svårast att rekrytera, såsom i dygnet-runt-vården. I Region Halland har de provat arbetstidsförkortning med bibehållen lön där man åter går upp något i arbetstid under sommaren. På så sätt har personalen fått tid till mer återhämtning och bättre betalt för sin arbetstid samtidigt som regionen fått det lättare att hantera personalsituationen under sommaren.

De långsiktiga effekterna av arbetstidsförkortning i sjukvården är mycket goda. Det blir lättare att behålla kompetensen på arbetsplatsen eftersom fler vill stanna kvar samtidigt som det blir lättare att nyrekrytera. Behovet av övertid och dyr hyrpersonal minskar.

En sådan omläggning av personalpolitiken är både eftersträvansvärd och dessutom kostnadseffektiv, som det så fint heter på byråkratiska. Så bygger vi en socialt hållbar sjukvård som klarar av både dagens och morgondagens behov.

Alternativet till Vänsterpartiets nytänkande är att fortsätta med samma gamla trötta och oinspirerade politik som Moderaterna, Bevara Akutsjukhusen, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet redan har provat i så många år nu. Men då är jag rädd att vi förvänta oss ytterligare nedskärningar av vårdplatser, fortsatt kompetensflykt och en sjukvård som blir helt beroende av bemanningsbolag.

Mikael Ekvall (V)

Regionråd i opposition

Dela den här sidan:

Kopiera länk