Distriktsstyrelsen

Styrelsen för Vänsterpartiet i Jönköpings län 2017-2018

 

Tf. Ordförande

Erica Gunnarsson Kibowa, Vaggeryd

Tel: 070-777 03 63, [email protected]

 

Vice ordförande

Vakant

 

Kassör

Paula Dahlberg, Värnamo, [email protected]

 

Sekreterare

Sanja Tafra, Jönköping  [email protected]

Ordinarie ledamöter

 

Ersättare

 

Adjungerad i styrelsen

Mikael Ekvall, gruppledare för Vänsterpartiet i regionen.

0738392304 Mail: [email protected]

 

Johan Innab Tiger, sammankallande i valberedningen.

[email protected]

Politisk sekreterare anställd på partiexpeditionen

Jan-Å Johansson

Tel: 070-491 2877

mail: [email protected]

 

Vänsterpartiet i Jönköpings län

Facebook

Vår facebooksida

e-postadress:

[email protected]