person

Mikael Ekvall

Huskvarna

Regionråd
Ledamot i regionstyrelsen
Ledamot i regionfullmäktige
Ersättare i länspensionärsrådet
Ersättare i patientnämnden
Kandidat till regionfullmäktige i valet 2022

Kontakt

[email protected]

073-8392304

Mikael Ekvall

Jag har arbetat som träindustriarbetare för att sedan sadla om och utbilda mig till gymnasielärare i samhällskunskap och historia. Prioriterade frågor för mig är bland annat behovsstyrd och jämlik sjuk- och tandvård utan köer.