person

Mikael Ekvall

Huskvarna

Regionråd
Ledamot i regionfullmäktige

Kontakt

[email protected]

073-8392304

Mikael Ekvall

Jag har arbetat som träindustriarbetare för att sedan sadla om och utbilda mig till gymnasielärare i samhällskunskap och historia. Prioriterade frågor för mig är bland annat behovsstyrd och jämlik sjuk- och tandvård utan köer.