Det gör ont att ställas utanför. Att inte ha ett jobb att gå till. Detta är verkligheten för många personer med funktionsnedsättning. Varje människas rätt till ett arbete för att kunna vara delaktig i samhället, ser vi som en självklarhet. Vi kan tyvärr konstatera att på dagens arbetsmarknad saknas en hel del förutsättningar för att fler personer med nedsatt arbetsförmåga ska få lönearbete. Verklighetens statistik visar att sysselsättningsgraden för dessa personer har sjunkit från 56 % till 50 % de senaste tio åren.

Att inte komma in i arbetslivet blir för många ett stort personligt lidande samtidigt som det skapar en onödig ohälsa för dom som ställs utanför arbetsmarknaden. Det är ju även en dålig samhällsekonomi att inte ta tillvara de arbetskraftsresurser som finns hos dessa personer.

Vänsterpartiets landstingsgrupp har lyft denna så viktiga fråga genom en motion. ”Att fler personer med funktionsnedsättning skall anställas i landstingets verksamhet.”

Bakgrunden till motionen är att vi vänsterpartister anser att landstinget tillsammans med övrig offentlig sektor, skall ta sitt ansvar.

Bland landstingets 10 000 anställda finns enligt inventeringar år 2005 och 2009 endast 30

(trettio) personer anställda med lönebidrag. Detta är inte annat än en stor skandal.

För tre år sedan trädde Konventionen för personer med funktionsnedsättning i kraft.

I denna sägs att stat, kommuner och landsting har ett gemensamt ansvar för att undanröja hinder, bland annat inom arbetsmarknadsområdet, samt tydliggöra att mänskliga rättigheter även gäller för personer med funktionsnedsättning.

Bland annat har Folkhälsoinstitutet och socialstyrelsen med instämmande av ministern Maria Larsson påpekat vikten av att fler personer med funktionsnedsättning får möjlighet att delta på arbetsmarknaden.

Projektet ”Fia med knuff” som pågår i Jönköpings kommun. Där HSO (Handikappades samarbetsorganisation) och Arbetsförmedlingen tillsammans med andra aktörer arbetar med att fler personer med funktionsnedsättning ska komma ut i arbetslivet, är ett mycket bra och gott exempel på att det finns möjlighet till arbete även för dessa personer.

67 personer har deltagit och runt 30 procent av dessa har fått någon form av anställning. (Dock inte i landstinget.)

Projektet visar att det idag finns goda möjligheter att genom arbetsmiljöåtgärder, ny teknik och arbetsplatsanpassning skapa ett arbetsliv som är tillgängligt även för den som har en funktionsnedsättning. Framför allt måste vi alltid se utifrån den enskilde individens förmåga, inte från en förutfattad uppfattning om att en funktionsnedsättning är liktydig med nedsatt arbetsförmåga.

Vänsterpartiets motion behandlades på Landstingsfullmäktiges september möte.

Motionen bifölls inte.

Nu ser jag i media att landstingsledningen tillsätter hela tre miljoner kronor på tre år för att på sikt anställa c:a 15 personer i ett projekt där kunskap och erfarenhet hos personer med funktionsnedsättning tas tillvara. Där sägs att det finns massor av områden inom landstinget där dessa personer kan bli viktiga resurser och som bidrar med massor av resurser som gynnar både verksamhet, patienter som personal. Ja, det är ju precis detta vi i vänsterpartiet hävdar.

Detta låter ju fantastiskt bra. Synd bara att detta inte kom fram i motionssvaret eller när vi diskuterade motionen i fullmäktige för två månader sedan.

Nu arbetar vi i vänsterpartiet vidare med att se till så att projektanställningarna inte blir kortsiktiga projekt, de skall leda till fasta jobb. Därför behövs en handlingsplan tas fram för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att kunna erhålla/behålla anställning inom landstingets verksamhet.

Se personer med funktionsnedsättning som starka, kompetenta, handlingskraftiga!

Per-Olof Bladh Landstingsledamot Vänsterpartiet.