Vänsterpartiet har lagt sin skuggbudget, detta är och kommer vara ett alternativ mot regeringens budget.

I dag presenterade Vänsterpartiet sin ekonomiska vårmotion. Med stora satsningar på välfärd, bostäder, infrastruktur och utbildning hoppas Ulla Anderson (V) få fler människor i arbete:

– Vi presenterar idag den offensiva ekonomiska politik som lyser med sin frånvaro i Sverige, nämligen en politik som bygger på insikten av att göra nödvändiga samhällsinvesteringar för att få en bättre välfärd och fler i jobb. Regeringen har misslyckats med det man sagt är den viktigaste uppgiften för den ekonomiska politiken, nämligen målet om full sysselsättning. Vänsterpartiet vill med den här skuggbudgeten visa att en stark välfärd bidrar till fler jobb och ökad jämställdhet säger Ulla Andersson.

Vänsterpartiet är också djupt kritiska till de ekonomiska ramverk som sedan nittiotalet styrt den ekonomiska politiken.

– I den här skuggbudgeten, som är vår första egna budget på snart två år, så presenterar vi ett alternativt ramverk för den ekonomiska politiken, ett ramverk som garanterar ordning och reda i finanserna, men som samtidigt möjliggör att skapa jobb för alla, säger Ulla Andersson.

Läs sammanfattningen av den ekonomiska vårmotionen här: http://vansterpartiet.se/images/stories/media/dokument/skuggbudgetV-sammanfattning.pdf