Det ljusnar nu på arbetsmarknaden men regeringen räknar med fortsatt hög långtidsarbetslöshet. Sju av tio företag ropar efter rätt utbildad arbetskraft. Med regeringens politik kommer de brister och flaskhalsar som vi redan kan se på arbetsmarknaden att förvärras samtidigt som långtidsarbetslösheten biter sig fast.

– De senaste två åren har antalet anställda inom äldreomsorgen minskat med fyra tusen personer, inom sjukvården med sex tusen. Det får konsekvenser. Den sänkning på restaurangmomsen som nu föreslås är mycket mer kostsam än var det skulle vara att återanställa de tio tusen personer som hittills mist jobbet i sjukvården och äldreomsorgen, fortsätter Ulla Andersson (V).

– Det vi behöver är riktiga investeringar, inte utförsäljningar. Långsiktiga investeringar som ser till att tågen går i tid, och att de som ska söka jobb har en ordentlig utbildning. Det vi behöver är en politik för full sysselsättning, och ökad jämlikhet, som rustar Sverige för framtiden avslutar Ulla Andersson (V).

– Regeringen vill få oss att tro att det går att sänka skatter och ändå investera i välfärd, infrastruktur och bostadsbyggande. Men det visar sig nu svart på vitt i deras egna siffror att det är en fantasi. I vårbudgeten drar nu regeringen ned på anslagen till alla dessa sektorer, säger Ulla Andersson (V).

ulla_bank