Under början på detta år skickades en mängd blanketter angående vårdval ut till länets innevånare. Enligt reklamen skulle alla nu få möjlighet att ”påverka sin vård”. Det som framstod som mer än märkligt var att det inte fanns något underlag för medborgarna att grunda sina val på, när det gällde de nya privata enheterna. Det fanns och finns inte någon som helst information om kvaliteten i vården eller ens något så grundläggande som vilken yrkeskompetens som kommer att finnas tillgänglig eller vilka lokaler man kommer att vara i.

Det är inte möjligt att fatta ett välgrundat beslut utan något som helst underlag! De beskrivningar som återfunnits i ”Landstingsnytt”, och som författats av vårdgivarna själva, liknar mest fromma förhoppningar.

Ord som trygghet och tillgänglighet är vackra – men det finns i dagsläget inte något som helst belägg för att dessa överensstämmer med verkligheten. Våra frågor till den moderatledda borgerliga majoriteten i Landstinget i Jönköpings län är:

Hur kan Landstinget göra sig till redskap för en process där grundläggande ”innehållsdeklaration” saknas?

På vilket sätt tar Landstinget ansvar för att medborgarna är välinformerade, och då även de medborgare som är i störst behov av vård, och som kan ha svårt att tillägna sig information p g a sjukdom eller funktionsnedsättning?

Det är endast vårdenhet medborgarna har möjlighet att välja. På vilket sätt skall då medborgarna kunna ”påverka sin vård” när ingen information eller kvalitetsgranskning av innehållet i de privata enheterna existerar?

Inga Jonasson Gränna

Suzanne Schöblom Tranås

Vänsterpartiets Landstingsgrupp