I en utredning föreslås att marknaden får ta över vår kollektivtrafik.

Nästa område att privatiseras – kollektivtrafiken!

 En ny utredning vill göra kollektivtrafiken mer "attraktiv för resenärerna" genom att marknaden får sköta de lönsamma linjerna medan skattebetalarna får stå för de olönsamma!

Förslaget riskerar att helt rasera kollektivtrafiken i Jönköpings län och göra den både dyrare och sämre. Det här är ett allvarligt hot mot Länstrafiken!

Utredningen har gjorts av en ensamutredare på regeringens uppdrag. Upplägget känns blott alltför väl igen. Så har det sett ut med en mängd utredningar som beställts av den borgerliga regeringen och som mynnat ut i tvingande lagstiftning för kommuner och landsting. Den borgerliga regeringen har mer och mer övergått till att handplocka ensamutredare när välfärden skall skrotas. Allt för att slippa kritiska röster och få ett snabbt genomförande.

Kortast möjliga utrednings och remisstider bidrar till att det blir hafsiga och ogenomtänkta förslag. Det gäller att hinna med så mycket som möjligt innan valet.

Visst behöver kollektivtrafiken bli bättre för resenärerna, visst behövs ökad service och framförallt behövs en ökad satsning på kollektivtrafik för att möta klimathotet! Men det är inte detta det handlar om för den borgerliga regeringen. Det handlar om att öppna ännu en marknad på vid gavel och lämna över skattemedel till privata bolag! Vinsten tar de privata bolagen och den trafik som inte går med vinst får det offentliga ta hand om eller lägga ner. Var har tankarna om det gemensamma ansvaret, och att "hela landet ska leva" tagit vägen? De verkar inte finnas hos den borgerliga regeringen i alla fall. Inte heller hos ledningen i Landstinget tycks man ha mod att opponera sig mot de egna i regeringen.

På en marknad, som styrs enbart av företagsekonomiska överväganden, kommer utbudet att följa efterfrågan helt och hållet. Konsekvensen blir då givetvis att trafikutbudet tunnas ut eller försvinner från platser och tider där efterfrågan är liten. I vårt glesbygdslän blir det inte mycket kvar. De enda linjer som "bär sig" lär vara stomlinjer inne i centrala Jönköping och linje121 till Gränna. Snopet för alla som befinner sig på andra håll i länet men gärna vill förflytta sig till jobb, skolor eller till fritidsaktiviteter. Att tvingas ha bil är väl ändå inte ett vettigt framtidsalternativ i en tid när det enda rimliga är en utbyggnad av kollektivtrafiken och låga biljettpriser som stimulerar till ökat kollektivt resande!

Inga Jonasson, gruppledare

Vänsterpartiets Landstingsgrupp