De båda ordföranden i Socialdemokraternas och Vänsterpartiets partidistriktet i Västerbotten har gått ut med ett gemensamt upprop för att mobilisera stöd från landets lokalpolitiker i kravet på att regeringen måste täcka de uteblivna skatteintäkterna för kommuner och landsting.

 

De båda ordföranden i Socialdemokraternas och Vänsterpartiets partidistriktet i Västerbotten har gått ut med ett gemensamt upprop för att mobilisera stöd från landets lokalpolitiker i kravet på att regeringen måste täcka de uteblivna skatteintäkterna för kommuner och landsting.

I uppropet visas på att de minskade intäkterna i landets kommuner och landsting hotar 62 000 jobb! 

Kommuner och landsting har i uppdrag att erbjuda befolkningen en bra skola, äldreomsorg och sjukvård. Regeringen uppmanas i uppropet att ta ansvar för jobb och välfärd genom att trygga ekonomin i kommuner och landsting redan för 2009 genom att ge ett statsbidrag som täcker de uteblivna skatteintäkterna. 

Från Vänsterpartiets Landstingsgrupp i Jönköpings län  stöder vi  helt och fullt dessa krav och vi ställer oss bakom uppropets uppmaningar till regeringen! 

Uppropet i sin helhet bifogas detta pressmeddelande. 

Med vänlig hälsning från

Inga Jonasson, gruppledare

Vänsterpartiets Landstingsgrupp