sida

Regionen

Vänsterpartiets regiongrupp i Jönköpings län

Region Jönköpings län ansvarar för Hälso- och sjukvården och Folktandvården i länet. Dessa är regionens absolut största uppgifter men regionen svarar också för andra viktiga områden. Det handlar om Länstrafik, Kulturverksamhet och utbildning. Folkhögskolor som Sörängens- och Värnamo folkhögskolor är landstingsdrivna. Regionen är också engagerade i forskning, turism och regionalutveckling.

Regionen styrs demokratiskt och val till regionfullmäktige görs vart fjärde år, samtidigt som till riksdagsvalet. Fullmäktige består av 81 ledamöter.

Vänsterpartiets budgetförslag 2018

En förteckning över Vänsterpartiets förtroendevalda i regionen finns här.

För kontakt med regiongruppen kan du kontakta gruppledare Mikael Ekvall: [email protected]

Dela den här sidan:

Kopiera länk