• Hem
  • Distriktsstyrel...
sida

Distriktsstyrelsen

Distriktsstyrelsens uppgift är att på grundval av partiets program och utifrån distriktsårskonferensen beslut utveckla partiets politik i frågor som rör distriktet, leda och utveckla distriktets verksamhet politiskt och organisatoriskt, ansvara för distriktets ekonomi och administration, stödja partiföreningarnas arbete, genomföra distriktsarrangemang och särskilt ansvara för att studiearbete bedrivs.

Distriktsstyrelsen, ordinarie ledamöter

Erica Gunnarsson Kibowa, Vaggeryd, ordförande

Johan Tiger, Jönköping, vice ordförande

Bjarne Olsen, Värnamo, kassör

Helena Fagrell, Eksjö

Pia Eliasson, Aneby

Emina Dautovic, Värnamo

Thomas Reinholdsson, Habo

Gunnar Uppman, Vetlanda

Viveka Jarflod, Vetlanda

Distriktsstyrelsen, suppleanter

Paula Dahlberg, Värnamo

Sebastian Hotak, Jönköping

Thomas Fransson, Vetlanda

Distriktsstyrelsen, adjungerade

Jan Å Johansson, ombudsman

Ciczie Weidby, riksdagsledamot och ersättare partistyrelsen

Mikael Ekvall, regionråd

Representant för valberedningen

Representant för revisorerna

Representant för Ung Vänster Jönköpings län

Revisorer

Marianne Ericsson, Nässjö

Wiveka Forell Karlsson, Nässjö

Revisorsuppleanter

Simon Brehmer, Jönköping

Lena Björnholm, Nässjö

Valberedning

Michella Zayat, Jönköping, sammankallande

Johan Ragnarsson, Eksjö

Anita Fagerholm, Vetlanda

Anne Falk, Jönköping

Elizabeth Orellana Bravo, Vaggeryd

Regionråd

Mikael Ekvall

Riksdagsledamot, ersättare partistyrelsen

Ciczie Weidby

Ordförande Ung Vänster Jönköpings län

Gunnar Alveglim

Ombudsman

Jan Å Johansson

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk