Satsa på kortare arbetstid i välfärden

Sex timmars arbetsdag på massvis av arbetsplatser i välfärden runtom i landet. En sådan satsning föreslår Vänsterpartiet som kommer att lyfta kravet i förhandlingar med regeringen.Inför sitt 1 maj-tal i Göteborg presenterade Jonas Sjöstedt det nya förslaget. Satsningen innebär att staten ska avsätta medel för att genomföra sex timmars arbetsdag på ett arbetsställe i varje kommun och varje landsting i Sverige.

– För många människor präglas dagens arbetsliv av stress och högt tempo. Många med heltidsjobb har svårt att kombinera arbete med föräldraskap, familj och fritid – tiden räcker inte till, säger Jonas Sjöstedt.

Satsningen kan exempelvis ske inom äldreomsorgen, sjukvården, socialtjänsten, barnomsorgen och skolan. Den treåriga satsningen ska vara frivillig för kommuner och landsting. Respektive länsstyrelse ska ta emot ansökningar och sköta administration.

– Det här är ett krav vi med kraft kommer att driva i fortsatta budgetförhandlingar med regeringen, säger Jonas Sjöstedt.

– Det är en logisk fortsättning på de framgångsrika lokala försök som Vänsterpartiet tidigare drivit igenom. Det är ett strategiskt steg för arbetstidsförkortning, snabbt och lätt att få igång. Och med ett så pass storskaligt projekt över hela landet kommer resultaten bli svåra att avfärda. Vi visar dem att det går. Vi startar något som kan spridas som ringar på vatten till fler arbetsplatser. Så flyttar vi fram positionerna. Vi lägger grunden för att fler följer efter, för en generell arbetstidsförkortning för alla. Sex timmars arbetsdag är framtiden. Det är dags för nästa stora social reform, säger Jonas Sjöstedt.

– Vänsterpartiet vill ha en samhällsekonomi som är bra för alla och inte bara några få och kortare arbetstid är ett viktigt steg på den vägen.

Vänsterpartiet föreslår att satsningen ska pågå i tre år och sedan utvärderas. Kostnaden beräknas bli 2,5 miljarder kronor per år.