Distriktsårskonferens 2015

Välkommen till distriktsårskonferensen!

Vänsterpartiet i Jönköping län håller årskonferens lördagen den 21 februari 2015. Kontakta distriktsexpeditionen angående lokal och tider. Årskonferensen är distriktets högsta beslutande organ och består av ombud från partiföreningarna valda på partiföreningarnas medlemsmöten. Konferensen är öppen för åhörare.

Årskonferensen behandlar distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för det gångna verksamhetsåret samt landstings­gruppens rapport. Vidare beslutar årskonferensen om verksamhetsplan för det kommande året, behandlar inkomna motioner samt väljer distriktsstyrelse, revisorer och valberedning.

bli-medlem-banner