Politisk organisation, Region Jönköpings län

Allt är inte klart i Regionen efter valet. Men Vänsterpartiets regiongrupp har slutit ett avtal om valteknisk samverkan med Allianspartierna.

Samtal med (S) har också förts men utan att man kunnat komma överens på ett bra sätt. Avtalet med Alliansen i Regionen innebär endast en formell valteknisk samverkan utan politiska inslag. Vänsterpartiet får poster i styrelsen och i nämnderna mot att man stödjer Alliansen i valet till de ledande posterna i Regionstyret. Sverigedemokraterna kommer att ha vågmästarrollen i fullmäktige och det mesta talar för att de fortsätter föra sin borgerliga politik och därmed ge stöd till Allianspartierna.

Vänsterpartiet kommer däremot som alltid att driva sin egen vänsterpolitik i Regionfullmäktige!