Val

Kryssa Inga till Riksdagen och Mikael till Regionen!

Mikael och IngaInga Jonasson, Gränna, riksdagskandidat, Mikael Ekvall, Jönköping, landstingskandidat

Kryssa Inga till Riksdagen och Mikael till Landstinget!

Ett kryss för Inga Jonasson i riksdagsvalet är ett kryss för miljön, feminismen och solidariteten!

  • Jämlikhet och feminism betyder rättvisa och gör Sverige bättre för alla, säger Inga Jonasson.

Vilka är dina hjärtefrågor i riksdagen?

–      att till varje pris skydda Vättern som dricksvattentäkt, värna miljön och biologisk mångfald.

–      att förändra synen på äldreomsorgen, mer variation i boendeformer, rätt till daglig utevistelse och verklig valfrihet. Jag vill satsa på ett omsorgslyft för utbildning av personal.

–      att jobba för ett öppet samhälle med plats för mångfald, olikhet och minskade klyftor mellan människor. Det drar undan grunden för rasismen.

–      att införa statligt stöd till kvinnojourer. Skärpa lagstiftningen för kvinnors rätt till sin kropp.

  • Kryssa någon av våra toppkandidater i Regionvalet för rättvisa i Region Jönköpings län

Jämlikheten har minskat i Jönköpings län – det är inte okej. Vänsterpartiet säger nej till det femte ”jobbskatteavdraget”. Det är inte rimligt att unga, äldre, sjuka, funktionsnedsatta och arbetslösa människor skall betala de rikas skattelättnader.

Vänsterpartiets toppnamn på de tre landstingslistorna är:

Mikael Ekvall, Jönköping, Anita Fagerholm, Vetlanda och Bengt-Ove Eriksson, Gislaved.

Vi vill göra Region Jönköpings län rödare och grönare. Vi satsar på

–      att sänka taket för högkostnadsskyddet ochden enskildes samlade avgifter i Landstinget. Ingen skall behöva avstå från vård av ekonomiska skäl.

–      att höja åldern till 19 år för glasögonbidrag.

–      att införa fri sjukvård för unga upp till 25 år och för äldre över 85 år.

–      att göra kollektivtrafiken avgiftsfri för unga upptill 25 år och för äldre över 65 år.

 

Kopiera länk