artikel

Fullsatt på Valskolan

Linda Snecker, Inga Jonasson

Till vänster Linda Snecker från partistyrelsen som höll i valskolan. Till höger Inga Jonasson – Jönköpings förstanamn på Riksdagslistan

Succé för Distriktets valskola i Skillingaryd

Ett drygt femtiotal medlemmar i Vänsterpartiets partiföreningar i länet samlades idag lördagen den 12 april i Skillingaryd för att diskutera prioriterade frågor inför valen i maj och september 2014.

Linda Snecker från Partistyrelsen och första namn till riksdagen i Östergötlands län, redovisade hur partiets valplattform kunde konkretiseras i valarbetet.

I mycket korta ordalag kan Vänsterpartiets politik sammanfattas:

1. Inga vinster i välfärden

       En välfärd fri från privata vinster

       Ett samhälle att lita på

       Ett samhälle som präglas av omtanke, solidaritet, medmänsklighet och rättvisa

2. Vänsterpartiet är inte till salu.

Vårt förstahandsalternativ är en rödgrön regering, men vi sätter oss inte i en regering som fortsätter med dagens privatiseringar. Vi är garanten för en välfärd fri från vinster och en regering fri från borgare. Vänsterpartiet är inte till salu.

3. Vilken är den viktigaste frågan i EU-valet?

Det är att stoppa högerns politik både i Europa och här hemma i Sverige. Privatiseringarna slår sönder Europa och krisen drabbar framför allt kvinnor och arbetare. Vänsterpartiet tycker att det är fel att EU räddar banker och låter folket ta smällen. Vi vill inte att medlemsländerna ska påtvingas EU:s misslyckade ekonomiska politik.

Kopiera länk