artikel

Antirasistisk manifestation 12/4

images[1]Jönköping enat mot rasism

Lördag 12 april kl 12.00. Samling på Hovrättstorget för avmarsch mot Hoppets Torg. Tal och musikinslag. Parollerna är Jönköping enat mot rasism och Jönköping enat mot fascism och nazism.

Hjälp till att göra detta till en av Jönköpings största manifestationer!

Kopiera länk