Vänsterpartiet i Sävsjö valde ny styrelse på årsmötet 12/3

Ordförande: Kristina Jönsson

Vice ordf: Peter Funke

Kassör: Björn Jönsson

Sekreterare: Björn Jönsson

Ledamot: Stefan Fürst

Suppleant: P-A Bengtsson

Till revisor valdes Oskar Jönsson och till repr. i ABF valdes Stefan Fürst

Kommunlista i valet 2014

1. Kristina Jönsson

2. Stefan Fürst

3. Björn Jönsson

4. P-A Bengtsson

5. Peter Funke