Rapport från Landstingsfullmäktige

På Landstingsfullmäktige i februari representerades Vänsterpartiet av Per-Olof Bladh, Mikael Ekvall och undertecknad. Det märkliga med detta fullmäktige var att beslutsärendena, det vill säga tre motioner från Vänsterpartiet, var placerade sist på dagordningen. Detta agerande medförde att vi lämnade in en fråga om detta till landstingsstyrelsens ordförande, något som fick en hel del medial uppmärksamhet.

Dagen var istället fylld med informationsärende – inget fel i och för sig – det är bra med kunskap och information, men besluten måste gå först! Informationen handlade på förmiddagen om E-hälsa och på eftermiddagen var det information från Sveriges Kommuner och Landsting om ACG. ACG är det diagnosersättningssystem som blivit så kritiserat för att det går att manipulera i syfte att få mer pengar till vårdcentralen trots att man inte har så ”sjuka” personer listade. Kunde bara konstatera att Landstingets egen FoU enhet inom primärvården, som larmade om detta, har haft mycket mer på fakta än dessa föreläsare. De bekräftade också i stort sett all kritik som kommit mot systemet.

Klockan 14. 15 var det dags för interpellationsdebatt och då debatterade Mikael Ekvall frågan om en familjecentral på Öster/Rosenlundsområdet i Jönköping. Trots att det där finns ett stort behov och en hög vårdtyngd, näst högst i länet, saknas en familjecentral. Frågan varit aktuell länge men beslutet har hela tiden skjutits upp. Interpellationen fick ett ganska positivt bemötande av majoriteten. Förhoppningsvis blir det ett bra besked i vår till alla föräldrar och barn i området! Sedan debatterades då den ovan nämnda frågan om Härskartekniken att lägga (V),s motioner sist. Det bedyrades att det inte alls var för att det var Vänsterpartiet, och i sak fick vi också medhåll om det olämpliga i dagens upplägg. Tror inte att de gör om det!

Våra tre motioner var: Stärk Landstingets kunskap och kompetens om kemikaliers inverkan på barn. Ett tyvärr synnerligen aktuellt ämne, eftersom barnen utsätts för mängder av kemikalier. Motionen blev positivt behandlad och man föreslog från utskottet olika åtgärder för att öka kunskapen och kompetensen som barnhälsovården kan bistå föräldrar med.

Nästa motion handlade om en satsning på kompetensutveckling av undersköterskor och skötare i Landstinget. En otroligt viktig motion som fått helhjärtat stöd från Kommunal. Antalet undersköterskor har minskat och minskat under 20 års tid. Det får konsekvenser för den patientnära vården och det är hög tid att stärka denna personalgrupp. Här fick vi stöd av (S) men tyvärr röstade resterande partier emot. När vi begärde votering visade de sig att 8 ledamöter var frånvarande (nu var klockan framåt halv fem, apropå frågan om dagordningen).

Den sista motionen handlade om vad som hänt med jämställdheten efter vårdval. Alliansen pratar ofta om att jämställdheten per automatik ökar med privatiseringar. Vi i Vänsterpartiet ville ha fakta och krävde en rejäl analys. Men så intresserade av jämställdheten att man vill ha fakta på bordet var inget av de övriga partierna i fullmäktige, så var det med det!

Inga Jonasson