Välkommen till distriktsårs- och valkonferens 2014

Vänsterpartiet i Jönköpings län håller årskonferens lördagen den 22 februari i Huskvarna Folkets Park, Stationsgatan 24

Konferensen startar kl. 09.30 med kaffe och beräknas pågå till kl. 17.00

Årskonferensen är distriktets högsta beslutande organ och består av ombud från partiföreningarna valda på partiföreningarnas medlemsmöten.

Konferensen är öppen för åhörare och media. För info – kontakta distrikts-

ordförande Mats Valsten, 070 570 3640.

Årskonferensen behandlar distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för det gångna verksamhetsåret samt landstings­gruppens rapport. Vidare beslutar årskonferensen om verksamhetsplan för det kommande året, behandlar inkomna motioner samt väljer distriktsstyrelse, revisorer och valberedning. Valkonferensen fastställer listor för riksdags- och landstingsval.

Vänsterpartiet har i den stundande valrörelsen ett ovanligt gott utgångsläge. Inte nog med att vi äger den hetaste frågan i valet – vinsterna i välfärden. Vi har de bästa opinionssiffrorna på länge, i skrivande stund 9,1 procent, samt en ovanligt stor medlemstillströmning.

Vi vill bygga ett land där alla har samma möjligheter

En välfärd att lita på – inga vinster i vård, skola och omsorg

Vår politik ska förändra samhället

Arbete till alla – sex timmars arbetsdag med bibehållen lön

Vänsterpartiet är inte till salu

Vänsterpartiet kommer inte att sitta i en regering som tillåter vinster i välfärden och sänker skatter för de rika

 

Arbetsordning distriktsårs- och valkonferens 2014

 

09.30 Kaffe serveras

10.00 Valkonferensen öppnas

12.00 Lunch

12.45 Kultur/Underhållning

13.30 Distriktsårskonferensen öppnas

15.00 Kaffe

15:20 Förhandlingarna fortsätter

17.00 Avslutning

 

Dagordning distriktsårs- och valkonferens 22 februari 2014

1. Konferensen öppnas

2. Frågan om konferensen är behörigt utlyst

3. Ombudsupprop

4. Godkännande av dag- och arbetsordning

5. Val av presidium

a) mötesordförande

b) mötessekreterare

c) två justerare tillika rösträknare

d) val av redaktionskommitté

e) fastställande av tidpunkt för avslutande av nomineringar

6. Val av riksdagslista

7. Val landstingslistor

a) Jönköping Habo Mullsjö

b) Höglandet

c) GGVV

Uttalandet

8. Behandling av verksamhetsberättelse

9. Behandling av kassaberättelse, balansräkning, bokslut

10. Revisionsberättelse

11. Beslut om ansvarsfrihet

12. Behandling av landstingsrapport

13. Besvarande av motioner till årskonferensen

14. Behandling av verksamhetsplan och Regionpolitiskt program

15. Behandling av budget

16. Behandling av uttalande från konferensen

17. Aktuella politiska frågor – PS och Kongressrapport

18. Val av distriktsordförande

19. Val av ordinarie ledamöter till distriktsstyrelsen

20. Val av ersättare till distriktsstyrelsen

21. Val av revisorer med ersättare

22. Val av kvinnopolitisk grupp

23. Val av valberedning

24. Frågan om punkt 18 – 23 kan anses omedelbart justerade

25. Övriga frågor

26. Avtackande av avgående kamrater

27. Avslutning