artikel

Insändare: Vänstern Värnar Välfärden

Vänsterpartiet i Landstinget har fått rätt, när nu samtliga partier i Landstinget anser att Landstingsskatten måste höjas! När Vänsterpartiet förra året föreslog en skattehöjning på 20 öre till dem som inte fått del av alliansens skattesänkningar blev det däremot ett ramaskri i fullmäktige – men nu dubblar alliansen och (S) och höjer med 40 öre. Verkligheten kommer ikapp när skattemedel ständigt dras undan av regeringen. Bara det femte jobbskatteavdraget representerar 12 miljarder som kunde kommit Landstingen till del! Istället för att gå till vård, kollektivtrafik och tandvård går det nu till privatkonsumtion som fler plattskärmar och diverse prylar i en konsumtionshysteri som leder världen in i en allt djupare klimatkris. Det har till och med bildats ett ”uppror” mot alla skattesänkningar! ”Medelklassupproret” vill tala om att de istället för att få fler skattesänkningar vill att det satsas på välfärden, det är folk som i sitt yrke dagligen träffar människor som drabbats av de senaste årens försämrade trygghet. I upproret säger man bland annat citat: ”Solidaritet handlar om att se sig själv i andra. Det betyder att andras ofärd aldrig kan bli vår egen välfärd”.

Även andra ”uppror” eller ”upprop” är på gång i landet. ”Läkaruppropet” har samlat mängder av underskrifter som protesterar mot att alltmer av välfärden organiseras enligt modeller från industrin. Modeller som managementbyråkrati som ser allt i ekonomiska termer. När det dessutom blir tillåtet att plocka ut vinster ut välfärden skapas ytterligare problem. I försöken att styra resurserna rätt tillämpas prestationsersättningar som visat sig leda fel. Läkare och andra berättar hur alltmer tid krävs till administration för att få tillgång till ersättningar, och att systemen också kan missbrukas. Då måste också en betydande kontrollapparat byggas upp som ger ytterligare mer administration. En ond cirkel som medarbetarna protesterar emot och som ökar stressen och får många att uppleva att deras kompetens och kunnande inte får frihet i mötet med patienterna.

Vänsterpartiet i Landstinget tog tidigt upp frågan om den ökade administrationen utan att få något ordentligt svar. Och framförallt, Alliansen vägrar att sätta stopp för ytterligare privatiseringar av sjukhusvården. Man tänker också behålla och utöka det kritiserade prestationsersättningssystemet. Majoriteten kör över samtliga fackföreningar som berörs och har istället kritiserat ”budbärarna”, den egna forskningsenheten, som föredömligt undersökt systemet. De fick inget ”tack för hjälpen”, istället ignoreras kunskapen och behovet av fortsatt utvärdering!

Det är dags för besinning och time out. Nu är tid att tänka efter!

Inga Jonasson, gruppledare

Vänsterpartiet

Jönköpings läns Landsting

Kopiera länk