Kongress

Nominera till kongressen!

V-logga_CMYK_Rod

Dags att nominera – senast 20 oktober till distriktet

Den 10 – 12 Januari är det dags för Vänsterpartiets kongress. Kongressen är partiets högsta beslutande organ och kommer att påverka partiets framtida arbete. Att få åka som ombud till en kongress är ett ärofyllt förtroendeuppdrag. Som medlem har du möjlighet att nominera dig själv och/eller dina kamrater som ombud. Kontakta din lokala partiförening.

Partiföreningar i Jönköpings Län ska ha rapporterat in sina nomineringar till distriktet senast 20 okt. Om det saknas en partiförening i din kommun kan du kontakta oss via mail: [email protected] 

Ordning för val av kongressombud i Jönköpings län

Följer den ordning som partistyrelsen beslutat. DS beslutar att två ombud och två suppleanter tilldelas Jönköping med Mullsjö och Habo samt ett ombud och en suppleant vardera för GGVV och Höglandet, viktigt att tänka på är stadgarnas krav angående kvinnorepresentation. Alla nominerade skall vara tillfrågade och även ha svarat på frågan om de ställer upp både som ombud och suppleant eller endast något av alternativen. Valberedningen tar fram instruktioner till partiföreningarna inför nomineringsmöten. Nomineringarna skickas till Andreas: [email protected] senast den 20/10. Efter att nomineringarna kommit in sammanställer valberedningen vallistor. En lista med alla nominerade och en med valberedningens förslag, samt ett informationsbrev som skickas ut av DS tillsammans med frankerat returkuvert till alla medlemmar. Valsedlarna skall skickas åter till DS senast den 15/11. Ombuden skall vara klara att skickas in den 29/11 till Vänsterpartiet centralt.

Kopiera länk