Stoppa Barnfattigdomen i Mullsjö kommun!

Barnfattigdom har alltid funnits i alla decennier, men det är nu man på riktigt allvar och kraft börja ifrågasätta barnfattigdomen – är det verkligen godtagbart i ett samhälle i Sverige år 2013?

De styrande i landet har alltid ansett att det är föräldrarnas sociala situation som ska prägla barnens uppväxt. Denna situation sätter käppar i hjulet för barnens framtida hälsa, deras utbildning men framförallt deras rätt till ett socialt liv.

Sverige år 2013 är ett välutvecklat välfärdsland – detta borde göra att vi ska kunna ge alla barn de bästa förutsättningarna till ett socialt liv med god hälsa – oavsett om föräldrarna är arbetslösa, sjukskrivna, ofrivilligt anställda på deltid, har låg lön eller ha otrygganställningar, så som timanställning. Den krassa verkligenheten är att många av låglöneyrkerna är kvinnodominerade yrken – men för att bekämpa  barnfattigdomen så krävs det åtgärder från alla håll.

Kommunen har ett stort ansvar när det gäller barnen så man bör se över skolans möjligheter att ha helt avgiftsfria skolresor och att man undersöker möjligheterna till en avgiftsfri eller inkomstbaserad avgift inom musikskolan – för kulturen bör vara tillgänglig för alla!

Kommunen kan även via försörjningsstödet godkänna att internet, mobilabonnemang och kultur är utgifter som är acceptabla om man har barn i skolåldern – med tanke på den internetbaserade värld vi idag lever i, så är detta en viktig bit i barns vardag.

Vi i Vänsterpartiet ser orättvisan och vill bekämpa barnfattigdomen – detta kan kommunen göra genom insatser på två områden, dels som sin roll som arbetsgivare och dels i sin roll som huvudman för den kommunala verksamheten.

Med stöd från oavstående text yrkar vi på

  • Att Göra en översyn av anställningsformer, deltidsarbete, löneläge för framförallt de kvinnodominerade yrken bland kommunens anställda
  • Att Se över avgifter inom skola och musikskola
  • Att Se över det ekonomiska stödet som utbetalas via socialtjänsten gällande barnfamiljer med barn i skolåldern.
  • Att upprätta en handlingsplan, med konkreta åtgärder, för att minska barnfattigdomen i Mullsjö kommun.

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Tom Edoff                                                                     Mikael Johansson

________________                                                       ________________