Landstinget har som sin uppgift att ansvara för fördelningen av kulturverksamheten i länet. Det är ett viktigt mål att kulturen sprids över länet och görs tillgänglig för alla medborgare. I den regionala kulturplanen och i Landstingets Budget 2013 med Flerårsplan 2014-15 betonas kulturens betydelse för hälsan och att ”Smålands Musik och Teater skall verka för att nå och engagera länets alla invånare med ett varierat utbud för alla smakriktningar”.  Men i verkligheten är det lång väg att gå innan dessa skrivningar får genomslag. Undersökningar visar att tre av fyra som köper abonnemang på Spira bor i Jönköpings tätort. Och i de rika villaområdena, flest på Bymarken, Bäckalyckan  och Skänkeberg. I hyresområden som österängen och Råslätt är antalet människor med abonnemang försvinnande lågt. På Råslätt 0,2 % eller tre personer. Så ser det ut och då befinner vi oss ändå i Jönköping med omnejd.

Hur ser det ut i resten av länet?

Vilka åtgärder planeras för att Spira skall bli ett kulturhus för alla?

 

Inga Jonasson, gruppledare

Vänsterpartiet