Debatt och insändare

Vart tar Vägen vägen för socialdemokratin ?

Under Landstingets fullmäktigemöte förra veckan, där 2013 års budget debatterades, lade Vänsterpartiet fram ett rött och radikalt budgetförslag med konkreta åtgärder för hur vi på landstingsnivån kan skydda människor som ekonomiskt drabbats av borgarnas ”arbetslinje” och höjningar av olika högkostnadsskydd inom vården. Vänsterpartiets budget finansieras genom en höjning av landstingsskatten på 20 öre. Trots denna höjning skulle Landstinget i Jönköping även fortsättningsvis vara ett av de Landsting i landet som har den lägsta skatten. Den föreslagna höjningen motsvarar en ökad utgift på 45 kronor i månaden, en halv pizza för en genomsnittlig inkomsttagare, men betydligt mindre än så för sjuka, arbetslösa och låginkomsttagare. Med hjälp av denna blygsamma höjning kan Vänsterpartiet skapa ett samlat högkostnadskydd för de allra sjukaste, generellt sett en grupp med svag ekonomi. Men också utöka den fria tandvården för unga upp till 25 år, återställa sjukreseförmånen så att alla i länet kan få vård på lika villkor. Vidare kan vi satsa på fria besök hos distriktssköterskan och fri sjukvård upp till 25 år. Dessutom satsningar inom psykiatrin och äldrevården, samt på skapandet av fler arbeten i landstinget för funktionsnedsatta.

Alla våra förslag är väl finansierade och ansvarsfulla vilket också blev omvittnat på fullmäktige av Landstingsstyrelsens (M)-märkte ordförande. Det var därför med stor förvåning vi lyssnade på Socialdemokraterna genom Anna-Carin Magnusson i fullmäktige. En helt ny Socialdemokratisk politik tycks ha sett ljuset, för här säger Magnusson ”att (S) skulle kunnat stött Vänsterpartiets satsning på fri folktandvård om det inte varit för att det är låginkomsttagarna som drabbas vid en skattehöjning”. Här tycks komma nya häpnadsväckande bud från en socialdemokrati som alltid tidigare sett skatten som en möjlighet att ”ta från de rika och ge till de fattiga”. Tanken har ju varit att samhällets skatteinkomster skall fördelas så att just de svagaste grupperna går med plus i sista änden. Allt för att vi vill bygga ett samhälle utan djupa klyftor och orättvisor. Den omvända politiken är och har alltid varit skattesänkningar eller olika privata försäkringslösningar, vilket alltid gynnat de redan besuttna.

Om detta är de ”Nya Socialdemokraterna” så blir man förskräckt! De tycks här ideologiskt landa i famnen på Moderaterna! De förslag som (S) kom med till budgetmötet var dessutom inte finansierade med ’dagens pengar’ utan byggde på att ta av pensionsavsättningar som lagts undan av Landstinget till kommande pensionsutbetalningar.

 

För de medborgare som ännu vill värna om en rättvis vård på lika villkor, genom att vi solidariskt tar ansvar, finns bara ett alternativ i Landstinget i Jönköpings län – Vänsterpartiet.

 

Inga Jonasson, gruppledare

Vänsterpartiets Landstingsgrupp

Kopiera länk