Debatt och insändare

Zonindelningen är orättvis!

Zonindelningen är orättvis!

 

Vänsterpartiet i Mullsjö har idagarna lagt en motion om det orättvisa zonsystemet.

I Mullsjö kommun finns det två stora tätorter, det ena är Mullsjö och den andra är Sandhem. Dessa delas av i zonsystemet som Jönköpings länstrafik har idag – vilket gör att det blir dyrare att pendla från Sandhem till Jönköping än Mullsjö till Jönköping – vilket vi tycker är orimligt.

 

Zonsystemet generellt sätt är väldigt missgynnande och till viss del väldigt ologiskt – om man tittar på zonkartan – vem har bestämt att just dessa zoner ska råda? Varför finns de så många zoner och framförallt hur kom zonkartan till?

Vänsterpartiet har i landstinget lagt motioner om just kollektivtrafiken, att man ska införa gratis kollektivtrafik, så kallad nolltaxa för pensionärer och ungdomar i ett första steg, för vi anser att kollektivtrafiken är till för alla. Vi vill att fler ska åka kollektivt detta för att det påverkar många faktorer i samhället positivt – så som miljöpåverkan och trafiksäkerheten.

 

Man ska kunna välja att åka kollektivt utan att förlora på det, det ska vara billigare att åka kollektivt än att ta bilen!

 

Systemet är även byggt så att man ska tjäna så mycket pengar som möjligt på den som reser kollektivt, man borde ha ett system som bygger på att så många som möjligt vill åka kollektivt – detta gör man genom att hålla ner priserna och gör det enkelt för människor att välja kollektiva lösningar.

 

Vänsterpartiet i Mullsjö slår fast att zonindelningen är missgynnande för kommunerna och vill i ett första steg att man ska göra zonindelningarna till där kommungränserna går för att skapa en rättvisa och att man ska känna att vart man än bor i kommunen, så är det samma zon.

 

Tom Edoff

Ordförande Vänsterpartiet i Mullsjö

Dela den här sidan:

Kopiera länk