Debatt och insändare

Motion om kollektivtrafiken – Zonindelningen är orättvis!

 

I Länstrafikens zonindelning så är Mullsjö kommun uppdelat i två olika Zoner, Mullsjö tätort ligger 4 Zoner från Jönköping medan Samdhems ligger 5 Zoner bort.

Detta gör att för en som pendlar från Sandhem till Jönköping med kollektivtrafiken t.ex. får betala ungefär 100-200 kronor mer, beroende på om man har ett 20-, 30-, student- eller 75+kort – detta tycker vi är orimligt.

Zonindelningen är inte bara orättvis utan den är även missgynnande för Mullsjö kommun eftersom att kollektivtrafiken är något som man tittar på då man väljer vart man vill leva, bo och bilda sin familj.

Det ska inte göra skillnad på om du bor i Mullsjö tätort eller i Sandhems tätort hur dyrt det är att pendla till din arbetsplats. Kollektivtrafiken ska alltid vara ett alternativ för att resa bekvämt, billigt och miljösmart.

 

Med stöd från ovanstående text yrkar vi

Att Mullsjö kommun till Landstinget, huvudmannen för kollektivtrafiken, belyser orättvisan i zonindelningen

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

 

Mikael Johansson (v)

____________________

 

Tom Edoff (v)

_____________________

Dela den här sidan:

Kopiera länk